13 november 2020

Veel klachten leden over niet of onjuist aanvragen coronabonus door werkgever

foto: Arie Kievit

Veel respons ontving CNV Zorg & Welzijn op de oproep aan de leden om te melden of hun werkgever de coronabonus van €1.000,- niet, niet voldoende of onjuist aanvraagt. Er zijn inmiddels meer dan 150 reacties binnengekomen.

De oproep zelf heeft meteen al tot succes geleid. Zorginstelling Zienn (Noord Nederland) is afgestapt van hun visie om vanwege principiële redenen de zorgbonus voor niemand aan te vragen. Elk personeelslid krijgt €100,-bonus aan het einde van het jaar en de werknemers die voldoen aan de criteria krijgen alsnog de zorgbonus. In de sector Jeugdzorg is men afgestapt van de collectieve ‘nee’ om de zorgbonus aan te vragen. Uitgangspunt blijft nog steeds nee, maar werknemers hebben de gelegenheid gekregen om nogmaals te onderbouwen waarom zij wel voldoen aan de criteria. Voldoet een werknemer aan de criteria dan vraagt de werkgever toch de zorgbonus aan. In een klein aantal gevallen heeft de werkgever zich alsnog bereid getoond de bonus aan te vragen voor het lid. Het grootste gedeelte blijft echter bij het standpunt dat eerder is ingenomen.

Redenen werkgever niet van belang

Veel melders wisten niet of hun werkgever de zorgbonus al dan niet had aangevraagd. Anderen meldden dat de werkgever om verschillende redenen de zorgbonus niet had aangevraagd. In een aantal gevallen is het probleem, dat de werknemers van baan zijn geswitcht en de oude en de nieuwe werkgever naar elkaar wijzen. Er is ook discussie over de vraag of de functie van het lid onder de voorwaarden valt (met name in de Jeugdzorgsector). Of de werkgever vraagt om principiële redenen niet aan. Welke reden er ook is, het aanvragen van de bonus blijft een kwestie van goed werkgeverschap.

Procedures tegen werkgevers in zicht

Nog afgezien van de reacties op de oproep zijn er ook vragen ontvangen via de gebruikelijke lijn van CNV Info. Dit heeft ertoe geleid dat er op dit moment ruim 50 kwesties in behandeling zijn of zijn genomen door de afdeling Individuele Belangenbehartiging. De dossiers die zich het beste lenen voor opvolging kunnen leiden tot een procedure richting die werkgever. Hopelijk kan hiermee een precedent worden geschapen richting de andere werkgevers. Dat de termijn voor het aanvragen nu is verstreken doet volgens CNV Zorg & Welzijn niets af aan het feit dat de werkgever verantwoordelijk blijft voor de aanvraag.