31 januari 2018

Veranderingen voor de sociaal werker

Als sociaal werker krijg je de komende tijd te maken met een paar veranderingen. Het gaat om de reparatie van het 3de WW-jaar, de beroepscode Sociaal Werk, het nieuwe competentieprofiel en de (her)registratie-eisen. Hieronder vind je een uitleg hierover.

Sociaal Werk Versterkt
Sinds de zomer van 2016 heeft CNV Zorg & Welzijn, samen met FNV Zorg & Welzijn, BPSW, BV Jong, LOC en Sociaal Werk Nederland, meegewerkt aan de totstandkoming van de beroepscode, het BCP en de (her)registratie-eisen. Aan de ontwikkeling en validering hiervan hebben honderden sociaal werkers meegedaan. Het programma is grotendeels gefinancierd door het ministerie van VWS en door jullie arbeidsmarktfonds FCB. Deze drie producten die het programma Sociaal Werk Versterkt heeft opgeleverd, faciliteert de sociaal werker in zijn/haar beroepsontwikkeling.
Klik hier voor de concept beroepscode (PDF) en hier voor de begeleidende brief
Klik hier voor het concept beroepscompetentieprofiel (PDF) en hier voor een begeleidende brief.
Klik hier voor het concept registratiereglement Register Sociaal Werkers en hier voor een begeleidende brief.

Reparatie 3de WW-jaar
Als je hebt gewerkt en je komt vervolgens werkloos thuis te zitten, dan heb je recht op een WW-uitkering. Hoe lang je die WW-uitkering krijgt, is afhankelijk van de tijd die je daarvoor gewerkt hebt. De duur van de WW-uitkering is gemaximeerd volgens de wet. En nu is er een nieuwe wet gekomen waardoor de duur van die WW-uitkering is verkort. Je hebt nu maximaal 24 maanden recht op een WW-uitkering, waar dat voorheen 38 maanden was. Aanvankelijk was het toenmalige kabinet van plan om de WW-uitkering naar 12 maanden terug te brengen. De wet biedt de mogelijkheid om in cao’s weer die 38 maanden af te spreken. Met andere woorden: om die WW-duur als het ware weer te ‘repareren’.

Cao Sociaal Werk
In de laatste drie akkoorden over de cao Sociaal Werk is afgesproken dat de sector de versobering van de WW gaat repareren. CNV Zorg & Welzijn realiseert zich dat sindsdien de arbeidsmarkt van het sociaal werk wel veranderd is. Na jaren van reorganiseren en ontslagen, lijkt de arbeidsmarkt meer stabiel te zijn. Maar je kunt natuurlijk nog steeds met een reorganisatie en eventueel ontslag te maken krijgen. Daarom is het goed, om juist in deze tijd een versobering van de WW-uitkering te repareren. Zo bouw je de nodige buffers op voor later. Ook vanuit de solidariteitsgedachte vindt CNV Zorg & Welzijn het belangrijk dat de versobering van de WW wordt gerepareerd.

Premie inhouden
Werknemers betalen daarvoor wel een extra premie. Zie daarvoor ook de akkoorden van afgelopen jaren. Deze premie is voor 2018 vastgesteld op 0,2% van het salaris en wordt door werkgevers ingehouden op het loon. Er zijn voor de komende jaren wel prognoses gemaakt voor de premie van het 3de WW-jaar, maar die is afhankelijk van het aantal uitkeringen dat betaald moet worden.

Meer informatie
De regeling is nieuw. Daarom kunnen er nog vele vragen zijn. Mocht je meer willen weten, dan kun je daarvoor terecht op de website van FCB. Uiteraard kun je ook contact opnemen met jouw vakbond. Dit kun je het beste doen door een e-mail te sturen naar cbb@cnv.nl. Meld dan dat je een vraag hebt over de reparatie WW in de sector Sociaal Werk.