18 april 2018

Verbeteren jeugdzorg kan alleen met ook aandacht voor medewerker

Deze week is het actieprogramma Zorg voor de Jeugd naar de Tweede Kamer gestuurd. Hoofddoel van het kabinet met dit programma is de jeugdzorg beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen. De ministers hebben naar mening van CNV Zorg & Welzijn nog onvoldoende oog voor het personeel in de jeugdzorg. ‘Het zijn de medewerkers die de kwaliteit van de jeugdzorg bepalen,’ aldus Jan de Vries, waarnemend sectorvoorzitter.

‘De ambities van de transitie en de transformatie van de jeugdzorg zijn groot en mogelijk soms te hoog gegrepen. En daar worden de medewerkers de dupe van. Zij worden te veel en te vaak vergeten’. CNV Zorg & Welzijn steunt het kabinet bij de aanpak om de zorg voor de cliënten te verbeteren, maar roept de minister nadrukkelijk op óók voor de medewerker te kiezen. ‘Onze belangrijkste boodschap is om zowel landelijk als regionaal met de medewerkers in gesprek te gaan en samen het actieprogramma tot een succes te maken.’

Geen verbetering

28 maart heeft de Transitieautoriteit Jeugd (TAJ) de vierde jaarrapportage uitgebracht. CNV Zorg & Welzijn is niet verbaasd over wat de TAJ concludeert. Het is met name zorgwekkend dat de genoemde conclusies al meerdere jaren hetzelfde zijn. Op veel vlakken is er dus nagenoeg geen verbetering te bespeuren. Deze rapportage laat ongeveer hetzelfde beeld zien als de eerste evaluatie van de Jeugdweg die eind januari openbaar werd.

Hoge werkdruk

De vakbond dringt er bij de VWS-bewindslieden op aan om jeugdzorgwerkers een stem te geven bij alle rapporten en evaluaties. Zij ervaren dagelijks de gevolgen van de transitie en de transformatie. Ondanks de hoge werkdruk en werklast hebben zich geen grote incidenten voor gedaan. ‘Dit is volgens ons te wijten aan de inzet en professionaliteit van medewerkers in de jeugdzorg. Het is wel de vraag hoe lang zij dit nog volhouden. Daarom hopen we dat de ministers in het kader van het actieprogramma Zorg voor de Jeugd komen praten met mensen uit de jeugdzorg,’ aldus De Vries.

Actieprogramma

Het  actieprogramma Zorg voor Jeugd bevat een aantal goede initiatieven. Bijvoorbeeld de aanpak van de wachtlijsten, meerjarige inkoopcontracten en minder administratieve lasten. Ook het feit dat er extra geld beschikbaar komt, is positief. CNV Zorg & Welzijn is van mening dat de medewerkers in de jeugdzorg een stem moeten hebben bij het opstellen van de regionale transformatieplannen en de verdeling van de extra middelen. Zij weten als geen ander waar het extra geld heen moet. Daarbij moet naar het oordeel van CNV Zorg & Welzijn ook bespreekbaar zijn of de doelstellingen niet te hoog zijn gegrepen. De omvang en complexiteit van de zorgvraag van onze jeugd is onverminderd groot. De zorgvraag van onze jeugd is helaas niet maakbaar door nieuwe transformatieplannen.

Ongerust

CNV Zorg & Welzijn maakt zich ongerust over het actieplan Vakmanschap Jeugdprofessionals. Het start en eindigt (namelijk eind 2020) te laat. De urgentie op de werkvloer wordt nu gevoeld. Medewerkers in de jeugdzorg zitten daarom ook niet te wachten op weer nieuwe plannen. Zij zien graag concrete acties die hen helpen in hun dagelijks werk. Medewerkers in de jeugdzorg hebben sinds de transitie al te maken met een zeer hoge werkdruk, onder andere veroorzaakt door de toegenomen regeldruk.

Bezuinigingen

Ook de complexiteit van de dossiers neemt toe. Ondanks de transitie en bezuinigingen daalt de vraag naar jeugdzorg niet. De bezuinigingen zijn echter wel doorgezet en dus komt de rekening al lange tijd bij zowel de medewerkers als de jeugd te liggen. De ministers zeggen dat de medewerkers het kapitaal van de jeugdzorg zijn. CNV Zorg & Welzijn ziet daar echter voor de kortere termijn weinig van terug in het actieprogramma.

Jij bent er voor anderen, wij zijn er voor jou

Dag in dag uit werk je samen met jouw collega’s aan een beter Nederland. Sta jij er wel eens bij stil hoeveel impact dit na jaren heeft op de maatschappij en wat jullie samen voor elkaar krijgen? We leven in een land waar miljoenen mensen zich prettig voelen en ze de zorg en welzijn krijgen die ze nodig hebben. Met jouw werk lever je een grote bijdrage!

Jij bent er voor anderen. Wij zijn er voor jou! We vinden het belangrijk dat jouw kwaliteiten worden benut en dat je rechten kloppen. Afgelopen jaren hebben we samen veel bereikt, maar we zijn er nog niet. We zetten ons in voor minder werkdruk, een eerlijk salaris en we brengen misstanden naar boven. CNV Zorg & Welzijn helpt jou als dat nodig is, maar wij hebben nu ook jouw hulp bij nodig! Want hoe meer leden zich bij onze vereniging aansluiten, hoe meer we voor jullie als medewerkers in de zorg en welzijn in het algemeen, maar jou en jouw collega’s in de jeugdzorg in het bijzonder, kunnen betekenen. Samen krijgen we meer voor elkaar! Het is daarbij van belang dat we voldoende leden hebben en houden.

Maak je collega lid!

Maak je collega lid via www.cnv-actie.nl en help ons groeien! Als bedankje ontvang je van ons een cadeaubon t.w.v. €25,-. Voor het nieuwe lid zijn de eerste 3 maanden van het lidmaatschap nu tijdelijk gratis.