26 april 2016

Vermoedens CNV bevestigd: angst en intimidatie bij Charim

Bij zorggroep Charim is er sprake van sociale onveiligheid, zonder dat over een angstcultuur gesproken kan worden. Wel is op een aantal plaatsen in de organisatie daadwerkelijk sprake van angst of intimidatie. Dat blijkt uit het maandag gepresenteerde onderzoek van Basis & Beleid organisatieadviseurs.

Karin Kasper, bestuurder van CNV Zorg & Welzijn, leeft mee met de medewerkers van Charim en is tevreden over de aanbevelingen in het onderzoeksrapport: ‘Het is belangrijk dat er onafhankelijke coaching en monitoring blijft plaatsvinden vanuit Basis & Beleid organisatieadviseurs. Verder vind ik het belangrijk dat vakbonden en ondernemingsraad in een stuurgroep betrokken blijven om het proces naar een sociaal veiliger Charim zorgvuldig te volgen. Dit is nog maar een startpunt. Uiteindelijk willen we dat medewerkers van Charim de ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn, de zorg voor cliënten.

Intimidatie door leidinggevenden

Het onderzoek constateert sociale onveiligheid voor medewerkers door onduidelijkheid over de spelregels en de verschillende en wisselende wijze waarop ze in de praktijk worden toegepast. Bij het maken van fouten vindt men het kennelijk belangrijker dat de schuldige wordt aangewezen dan dat ervan geleerd wordt. En binnen een aantal teams is er sprake van intimiderend gedrag door leidinggevenden.

Het is nu zaak voor de bestuurlijke en managementlaag om een goed vervolg aan dit onderzoek te geven. Kasper: ‘We hopen dat hiermee een dieptepunt is bereikt en er hard gewerkt zal worden aan herstel door een helder projectplan met prioriteiten en doelstellingen en via een open en transparante communicatie. Medewerkers kunnen dan weer met plezier naar hun werk.’

CNV Zorg & Welzijn vindt een gezonde en sociaal veilige werkomgeving een van de belangrijkste waarden en zal daarvoor blijven strijden.
Lees hier het onderzoeksrapport.