27 maart 2019

Verslag overleg nieuwe cao Gehandicaptenzorg

Natuurlijk ging het overleg van dinsdag 26 maart voor een nieuwe cao Gehandicaptenzorg over beloning en vergoedingen, maar ook over duurzame inzetbaarheid. 

Het was een constructief overleg, waarin bonden en werkgevers naar gezamenlijke belangen hebben gezocht. Welke instrumenten hebben we om ervoor te zorgen dat werknemers het in deze sector tot hun pensioen kunnen volhouden? Hoe zorg je dat medewerkers betrokken zijn, maar zich ook betrokken voelen bij hun organisatie? Hoe ga je om met tekorten op de arbeidsmarkt? Hoe pak je  (dienst)roosterproblemen aan, zonder alles op detailniveau dicht te regelen? We hebben ook uitgebreid gesproken over de vraag hoe je kunt zorgen dat afspraken die in de cao zijn gemaakt ook daadwerkelijk worden nageleefd.

Op 12 april praten we verder. We houden jullie op de hoogte.

Aaldert Mellema,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Anneke Westerlaken,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            cao-onderhandelaars.