27 maart 2019

Verslag overleg nieuwe cao VVT

Op maandag 25 maart hebben we weer overleg gevoerd voor een nieuwe cao VVT. We beginnen uit de verkennende fase te raken en naderen de echte onderhandelingen. 

Loon en vergoedingen hebben we wel benoemd, maar hebben we nog niet tot in de diepte besproken. We willen gezamenlijk onderzoeken hoe we kunnen zorgen dat er meer geld voor lonen in  onze sector beschikbaar komt. Dat heeft alles te maken met de tarieven die de verzekeraars en de gemeentes voor zorg hanteren. Ik hoop jullie daar over binnenkort meer te kunnen vertellen.

PGGM heeft een sessie verzorg over de arbeidsmarkt in de VVT. Het ging over in- en uitstroom,  parttime percentages en leeftijdsopbouw. De presentatie staat volgende week op onze website.

Beheersing van de werkdruk. Hoe doe je dat, welke instrumenten zijn er, op welk niveau in organisaties moet je dat uitvoeren en hoe zorg je nou dat de medewerkers er echt iets van merken? Afspraken in de cao zijn dan vaak niet genoeg. Het grote vraagstuk is welk type afspraken je met wie moet maken. We willen organisaties in elk geval verplichten om samen met de medewerkers een plan van aanpak te maken.

Verder hebben we het gehad over de mogelijke beperking van de inzet van zelfstandigen  zonder personeel. Dat begint natuurlijk met de aanpak van het tekort aan menskracht  op de arbeidsmarkt, maar er komen ook organisatorische vraagstukken bij kijken.

Een andere gespreksonderwerp was de verhouding tussen vast en flex. Daarover zijn in de cao al veel afspraken gemaakt. Het gaat er nu vooral om dat die afspraken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Op 16 april praten we verder. We houden jullie op de hoogte.

Aaldert Mellema,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Pieter Blaak,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              cao onderhandelaars