26 april 2016

Verslag symposium over rol HBO-theoloog

Donderdag 21 april bezocht Pieter Quakkelaar het symposium van de Christelijke Hogeschool in Ede met als onderwerp; De HBO-Theoloog: Auteur of Acteur?” Hier volgt zijn verslag.

Dit symposium was opgebouwd rondom het boek Grensganger, een essaybundel van een aantal theologen en docenten. Het boek werd ingeleid door Rene Erwich, de redacteur van uitgeverij Kok ging er inhoudelijk op in en prof. Dr. Joke van Saane, hoogleraar religiestudies aan de VU, reflecteerde op de inhoud.

Versnipperd

De kern van de inhoud was: “De HBO-theoloog moet zich profileren als authentiek persoon”. Maar hoe doe je dat in een complexe, versnipperde, concurrerende, individualiserende samenleving waar de kerken steeds meer in de marge terecht komen. Het boek wil hier inzicht in geven aan de hand van ervaringen van de schrijvers.

In de discussie werd herhaaldelijk het z.g. kokerdenken genoemd, dat nogal eens binnen kerken/gemeenten voorkomt. Maar hoe kom je daaruit? De samenleving is erg belangrijk, maar hoe je daarmee in contact, met mensen die buiten de kerk zijn terechtgekomen, en met mensen die geen enkele notie van theologie (meer) hebben. Hier ademde de sfeer van de CHE uit dat de kerk wel een woord heeft voor de wereld, en die richting kan geven. Maar zit de wereld daar op te wachten? Spreken we de taal van de wereld (nog) wel, herkennen we als kerk/gemeente de veranderende cultuur? Joke van Saane besloot haar reflectie met de vraag: Is de kerk, zijn wij, in staat om wat er echt speelt in de samenleving waar te nemen en te interpreteren?

De opzet van de dag was in technische termen gesproken goed georganiseerd. Presentatie, reflectie, afgesloten met een verdiepende gespreksronde met de aanwezigen. s’ Middags een soort Lagerhuisdebat met twee groepen mensen die een stelling moesten verdedigen of bekritiseren. Daar kwamen leuke reacties uit naar voren, een levendig geheel. Daarna een vertaalslag naar beroepspraktijken: Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing, Missionaire presentie, Gemeenteopbouw, Pastoraal werk, Voorganger.

Geen voltijdbaan

In de workshop Missionaire presentie werd niet zozeer ingegaan op het gepresenteerde en besprokene, maar door de aanwezigheid van een aantal studenten kwam de problematiek van de werkplek na afstuderen aan de orde. Zij zien geen voltijdbaan na de studie voor zich weggelegd. Maar wat dan? Je moet dan een andere baan erbij nemen om in je levensonderhoud te kunnen voorzien! Maar wat doet dat met je professionaliteit? Men vond/vindt dat dit al vroeg in de studie moet worden ingebracht zodat je ook al in een vroeg stadium kan gaan nadenken over een 2e baan. Een ontwikkeling die we in het CNV ook in de gaten moeten houden.