3 september 2019

Verzuim en verloop in zorg stijgt: “Snel actie nodig, tekorten raken ons allemaal”

 De jaarlijkse Barometer Nederlandse Gezondheidszorg die vandaag verschijnt, meldt een nieuwe toename van het aantal werknemers in de zorg dat zich ziek meldt of uitstroomt. Het tekort aan personeel in de sector zorg en welzijn is groter dan ooit.

‘Er zal snel actie moeten worden ondernomen want de tekorten in de zorg raken ons allemaal’, zegt voorzitter Anneke Westerlaken van CNV Zorg & Welzijn. ‘Goede arbeidsvoorwaarden, bestrijding van de hoge werkdruk en werken aan vitaliteit van werknemers verdienen nu de hoogste prioriteit. De roep om een beter salaris, het verminderen van de werkdruk en het afschaffen van administratieve regellast klinkt steeds luider.’

Personeelsbehoud: pro-actief tegengaan uitstroom
Zorgorganisaties moeten pro-actiever uitstroom tegengaan. Alleen een focus op instroom is volgens CNV Zorg & Welzijn niet voldoende. Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) heeft onder haar deelnemers gepeild waarom zorgmedewerkers de zorgsector verlaten: 39% gaf “het management” als reden. Daarbij noemen de respondenten de focus op kostenbeheersing, de omslag naar zelfsturing die niet goed gefaciliteerd wordt en het gevoel niet serieus genomen te worden door het management. Organisaties moeten veel meer dan nu het geval is, mét hun medewerkers in gesprek gaan. Aandacht hebben voor en luisteren naar medewerkers is de sleutel.

Sector aantrekkelijker maken voor (zij)instromers en contractuitbreiding
De zorgsector wordt gekenmerkt door 900.000 vrouwelijke medewerkers in deeltijdbanen, met 60% die 25 uur of minder werkt. Deeltijd lijkt de norm, met een gemiddelde van 23.5 uur. Voor mensen die al in de zorg werken, moet het volgens CNV makkelijker en aantrekkelijker gemaakt worden meer uren te werken. Ook moeten banen in de zorg toegankelijk worden voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Voor de instroom van nieuwe stagiaires en collega’s is tijd en ruimte nodig die er nu vaak niet is om nieuwe collega’s goed te kunnen opvangen en begeleiden en daarmee uitstroom te voorkomen.

Focus op kerntaken en continuïteit
Medewerkers besteden nu te veel tijd aan het invullen van formulieren en checklists. Dit gaat ten koste van de tijd voor zorg aan cliënten en zorgt voor frustraties. Zorgmedewerkers zijn goed in staat om aan te geven welke administratieve handelingen noodzakelijk zijn en welke geschrapt kunnen worden.

Het is volgens CNV Zorg & Welzijn van groot belang te zorgen dat de sector aantrekkelijk wordt voor nieuw personeel, uitstroom wordt tegengegaan en de werkomstandigheden worden verbeterd.