1 april 2016

Victas verslavingszorg Utrecht vraag surseance van betaling aan

Victas vraagt surseance van betaling aan bij de rechtbank. De 440 werknemers van de GGZ-instelling Victas hebben ook na het verstrijken van het ultimatum op 29 maart geen salaris ontvangen.

Bestuurder Karin Kasper van CNV Zorg & Welzijn betreurt de gang van zaken voor de medewerkers van Victas die nu in een periode van onzekerheid zitten.

Vorige week bleek al dat de GGZ-instelling in de problemen zat, maar de instelling liet toen nog weten dat de acute geldzorgen van korte duur zouden zijn. Victas verwachtte dat de lonen alsnog voor 29 maart zouden worden uitbetaald, binnen de termijn die in de cao is vastgelegd. Maar tot aan vandaag hebben de 440 werknemers geen salaris ontvangen, wat erop duidt dat de financiële situatie toch precairder lijkt. Victas kan niet anders doen dan een surseance van betaling aanvragen.