27 september 2016

Wat vindt CNV Zorg & Welzijn van het Nationaal Zorgfonds?

Voor CNV Zorg & Welzijn staat de betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg voorop. Daarnaast moeten mensen die zorg nodig hebben er ook gebruik van kunnen maken. Chronisch zieken met een zeer laag inkomen bijvoorbeeld, moeten de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben.

Nadelen Nationaal Zorgfonds

Met een Nationaal Zorgfonds gaan we terug in de tijd. CNV Zorg & Welzijn is er juist trots op dat we nu de beste zorg ter wereld hebben in Nederland. Elke nieuwe beleidsverandering kost veel energie van medewerkers en voor patiënten hoeft het door verandering ook niet beter te worden.

Niemand verlangt bovendien terug naar lange wachtlijsten, een kleiner zorgpakket of een hogere zorgpremie. Het schrappen van het eigen risico in de zorg kost 3,8 miljard. Dat bedrag moet bij het afschaffen toch op een andere manier worden betaald, via de belastingen of door een hogere premie. Dit heeft meer te maken met koopkrachtplaatjes dan met de kwaliteit van de zorg.