26 maart 2020

VNG en VWS maken afspraken over jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van VWS hebben afspraken gemaakt over de voortzetting van financiering van taken die vallen onder de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

CNV Zorg & Welzijn is tevreden dat deze afspraken gemaakt zijn. Dat geeft rust voor cliënten, medewerkers en organisaties in de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning. Op allerlei manieren heeft de coronacrisis ook grote invloed op de jeugdzorg en het sociaal domein.

In deze situatie geeft het geen pas dat organisaties geconfronteerd worden met vragen van financierende instanties of de juiste zorg wel op de juiste plek is gekomen. Gemeenten dreigden eerder ook met het niet betalen van rekeningen omdat de beloofde zorg niet zou zijn geleverd. In deze crisistijd is dat onbestaanbaar en daarom is CNV Zorg & Welzijn blij dat tussen VNG en VWS afspraken zijn gemaakt over ononderbroken financiering van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.

Zie voor meer informatie over de afspraken.