10 september 2018

Vrouwen in de zorg zijn meer gaan werken

Het is een vaak genoemde oplossing voor het tekort aan personeel in de zorg: met name deeltijdwerkende vrouwen zouden meer uur per week kunnen gaan werken. Uit cijfers van pensioenfonds PFZW, waar meer dan een miljoen medewerkers in de zorg zijn aangesloten, blijkt dat de gemiddelde contractsomvang sinds het begin van deze eeuw op het hoogste punt is. De afgelopen 20 jaar is de gemiddelde contractsomvang voor vrouwen met bijna vijf procent gestegen. Mannen zijn juist één procent minder gaan werken, al stijgt ook bij hen in 2017 het deeltijdpercentage. Het CPB voorspelde in maart dit jaar een snellere groei in arbeidsuren dan in aantallen werknemers in de sector.

Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg en Welzijn: “De gemiddelde deeltijdfactor in de zorg is 68 procent. Een stijging in het deeltijdpercentage van vijf procent lijkt weinig, maar heeft op deze schaal een groot effect. Desondanks is het te makkelijk om te zeggen dat we de tekorten in de zorg wel oplossen als vrouwen maar meer gaan werken. Er wordt al heel veel overgewerkt. Als we medewerkers de gelegenheid willen bieden meer uren te gaan werken, is het van belang te investeren in goede kinderopvang, gezond roosteren en ondersteuning van mantelzorgers.”

Vanwege oplopende vergrijzing voorspelde het planbureau voor de leefomgeving al eerder een enorm tekort aan mantelzorgers voor de komende 20 jaar. Eén op de drie medewerkers in de zorg is momenteel mantelzorger. De komende jaren komt de zorgsector rond de 125.000 mensen tekort.

CNV Zorg & Welzijn ziet meer mogelijkheden voor gezond roosteren zonder onderbroken diensten. Bijvoorbeeld door inzet binnen verschillende zorgorganisaties te bevorderen.