8 januari 2018

Nieuwe wet beroepsprofielen verpleegkundigen en verzorgenden: wat vind jij ervan?

VVTIedereen die onder de wet BIG valt, zoals verpleegkundigen en verzorgenden, kan tot 18 februari reageren op het wetsvoorstel BIG-II. Deze nieuwe wet moet meer duidelijkheid geven over de beroepsprofielen. CNV Zorg & Welzijn hoort graag jouw mening over het wetsvoorstel voor 17 februari 2018 via cbb@cnv.nl en zal dan de opmerkingen bij minister Bruno Bruins aankaarten.

Wat staat in het wetsvoorstel?
Het nieuwe beroep regieverpleegkundige is opgenomen in artikel 3 van de Wet BIG met de daarbij de uitbreiding van eisen voor herregistratie en het moderniseren van de deskundigheidsgebieden. Er is nu een duidelijker onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen.

Registratie als Regieverpleegkundige
Verpleegkundigen met een oud mbo- of inservice-diploma met aantoonbare aanvullende scholing krijgen de mogelijkheid zich als regieverpleegkundige in te schrijven. CNV Zorg & Welzijn is blij dat dit vele vragen over de herregistratie van inservice-opgeleide verpleegkundigen beantwoordt.

Meer duidelijkheid nodig voor inservice- en gespecialiseerde verpleegkundigen
Nog onduidelijk is met welke (specialistische) opleidingen je je als regieverpleegkundige kunt registreren. CNV Zorg & Welzijn wil daarom snel duidelijkheid voor inservice- en gespecialiseerde verpleegkundigen hoe zij zich kunnen registreren als regieverpleegkundige.

Minimale eisen herregistratie
Er is een minimale eis waaraan een verpleegkundige moet voldoen om voor herregistratie in aanmerking te komen. In BIG-II gaat het om minimaal honderd uur deskundigheidsbevordering in de vijf jaar voorafgaand aan herregistratie. Onder deskundigheidbevordering vallen geaccrediteerde cursussen, het bezoeken van congressen en symposia, intercollegiale toetsing en moderne leervormen (e-learning). Er komen nog afspraken over hoe en hoeveel.

Rol CNV Zorg & Welzijn
CNV Zorg & Welzijn heeft deelgenomen aan de totstandkoming van de V&V beroepsprofielen met het onderscheid in hbo-opgeleide verpleegkundige (‘regieverpleegkundige’), mbo-opgeleide verpleegkundige (‘basisverpleegkundige’) en verzorgende IG. Dit is opgenomen in het adviesrapport ‘Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging’ dat is aangeboden aan de minister.