15 december 2015

Werkbezoek CNV aan Amerpoort

“Hoe krijgen we de zorg persoonsgerichter voor cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag? Dat is voor mij de rode draad van dit werkbezoek. Ik zie dat het de enige manier is die werkt”, aldus staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid. Hij bezocht op 14 december, samen met voorzitter Suzanne Kruizinga van CNV Zorg & Welzijn, locatie Het Kwatrijn van Amerpoort (gehandicaptenzorg) in Soest.

“En hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouders van deze kinderen niet jarenlang hoeven wachten op een woonplek voor hun zoon of dochter?” Met die vraag nodigde Van Rijn Amerpoort uit om mee te denken hoe de expertise op dit gebied landelijk kan worden gebundeld. “In heel het land zie je dat het heel lang duurt voordat er een match is tussen ouders en hun kind en organisaties. Hoe kunnen we dat toch anders regelen. Ook hier zie ik dat het altijd gaat om maatwerk.”

Veiligheid en agressie

Aanleiding voor het bezoek van de staatssecretaris is het rapport van CNV Zorg & Welzijn dat in juli 2015 is verschenen over ´Veilig werken in de gehandicaptenzorg`. In de begeleiding van cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag zijn veiligheid en agressie thema´s die aan de orde van de dag zijn. Suzanne Kruizinga, voorzitter van CNV Zorg & Welzijn, vroeg Amerpoort in dat kader een ontmoeting te organiseren tussen Van Rijn en begeleiders en verwanten te organiseren.

“We gebruiken de term moeilijk verstaanbaar gedrag omdat het voor deze mensen moeilijk is om ons te begrijpen en voor ons om hen te begrijpen”, aldus Richard Lek, clustermanager van het Kwatrijn, in zijn welkomstwoord. “Meerdere van hen kunnen niet of nauwelijks praten en maken zich duidelijk met gedrag, ook door middel van agressie.”

Op het Kwatrijn wonen en werken 28 mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag en prikkelverwerkingsproblematiek. Het Kwatrijn ligt aan de rand van een natuurgebied en beschikt over een dierenweide, moestuin, belevingstuin, voetbalveld en skeelerpad.

Lerende houding

“Wat maakt nu dat de ene organisatie er beter in slaagt deze mensen te begeleiden dan een andere organisatie?”, vroeg Suzanne Kruizinga. Moeder van Jeroen, Anita Dubbelhuis, antwoordde: “Bij de vorige organisatie belde de begeleiding mij op en werd er gezegd: ´Jeroen was weer erg gespannen vandaag.` Hier bellen ze me op en zeggen ze: ´De situatie met Jeroen was gespannen. En dit of dat hebben we niet goed gedaan.` Begeleiders evalueren hun eigen aanpak. Dat vind ik zo professioneel.”

Bij de foto: van links naar rechts: Clustermanager Richard Lek, moeders Marianne Nelissen en Anita Dubbelhuis, staatssecretaris Martin van Rijn, coördinerend begeleider Maarten Vermeulen, voorzitter CNV Zorg & Welzijn Suzanne Kruizinga en begeleider Ilona Oskam. Fotograaf: Wilmar Boer.