22 februari 2018

Hoe gaat het met de werkdrukverlaging in de Jeugdzorg?

jeugdzorgCNV Zorg & Welzijn is sinds 1,5 jaar bezig met een project om de werkdruk in de jeugdzorg structureel te verminderen; ‘KwaliTIJD voor het kind’. Wat is nu de stand van zaken en wat zijn de geplande acties rond het project? We praten je bij.

Waar staan we ?

We hebben vorig jaar na 11 maanden onderhandelen een CAO bereikt. Daarin is een artikel opgenomen dat werkgevers verplicht om samen met de OR beleid te ontwikkelen rondom werkdruk. (artikel 12.6) In de CAO hebben we ook afgesproken samen met werkgevers een lobby in te richten richting de politiek (Rijk en gemeenten). Na maanden overleggen en druk uitoefenen, kunnen wij inmiddels zeggen dat we de werkgevers aan onze zijde kunnen scharen op dit thema. De politiek (nog) niet. Wij hebben ons reeds gemeld bij minister De Jonge en de commissie jeugd van de Tweede Kamer met onze gezamenlijke eisen: faire tarieven, stop de aanbestedingswaanzin, regel langjarige contracten tussen organisaties en gemeenten en zorg voor een forse administratieve lastenverlichting.

Tot slot vinden er ook al geruime tijd in het hele land organisatiebezoeken plaats waarin we met werknemers aan de slag gaan om zelf ook (zelfgekozen) grenzen te stellen en te handhaven op de werkvloer.

Gemeenteraadsverkiezingen

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, hebben we met werkgevers ook een aantal activiteiten richting de gemeentepolitiek afgesproken, die moeten leiden tot vermindering van werkdruk. Hierbij een overzicht.

  1. Komende week start een online petitie. Deze verwijst naar een gezamenlijke brief van vakbonden en werkgevers met daarin onze aandachtspunten/eisen aan de politiek. De brief en petitie wordt gericht aan ALLE gemeenteraadsleden die gekozen zijn op 22 maart, sociale raden en VNG. Deze petitie wordt komende week breed verspreid en gaat online tot 18 maart 00.00 uur. De link naar de petitie vind je hier.
  2. Op 21 maart zijn de verkiezingen. Direct op 22 maart feliciteren we met een kaartje alle gemeenteraadsleden met hun verkiezing. We voegen daar de petitie bij, voorzien van zoveel mogelijk handtekeningen. Om dit mogelijk te maken, hebben we iedereen (!) nodig om de petitie onder de aandacht te brengen van alle collega’s en werkgevers.
  3. Het idee is om na Pasen alle gekozen gemeenteraadsleden te verrassen met een paasattentie, inclusief boodschap: “NU is KwaliTIJD voor het kind”. Dit idee werken we de komende tijd verder uit.
  4. Na Pasen hebben we een kort filmpje klaarstaan. Dat zal ook breed verspreid moeten worden; openbaar op sociale media, intern, per mail, maar vooral: stuur massaal het filmpje door naar de gemeenteraadsleden in jouw gemeente (te vinden op de website van de gemeenten).
  5. Op 1 mei moet het beleid rondom werkdruk binnen de eigen organisaties af zijn. CNV Zorg & Welzijn en de andere partijen bij de cao monitoren dit. Het is immers een cao-afspraak (en dus kun jij zelf ook je werkgever en OR hierop bevragen en van input voorzien!). In je eigen organisatie zou er vanaf dan dus iets merkbaar moeten zijn van maatregelen die de werkdruk verlagen.
  6. Tussen mei en juni is de verwachting dat de nieuwe wethouders hun positie hebben ingenomen. We werken de komende tijd een idee uit om op een ludieke manier uit te reiken aan de dan zittende wethouders.
  7. Rond oktober 2018 volgen de begrotingsbesprekingen voor 2019. Niet alleen van de gemeenten, maar ook van het Rijk: de eerste begrotingsbespreking na de transitie met een nieuwe minister, en nieuwe gemeenteraden. Een moment om niet voorbij te laten gaan! We werken de komende tijd ideeën uit, om rondom die besprekingen van ons te laten horen.
  8. Tussen oktober 2018 en februari 2019 zal moeten blijken welke uitwerking 2 jaar inspanningen in dit project hebben opgeleverd. Tijd voor evaluatie. En zo nodig: reageren op de uitkomsten daarvan.

We houden jou en je collega’s op de hoogte


We zullen je stap voor stap berichten! Dit doen we grotendeels via de facebookgroep. Vergeet dus niet om jezelf en je collega’s lid te maken, zowel van CNV als van de facebookgroep. We kunnen en zullen dit alleen tot een einde brengen als we het samen doen. We gaan op naar een finale van het project, dus NU is het kwaliTIJD voor het kind!

Heb je vragen? Meld je dan via cbb@cnv.nl o.v.v. Jeugdzorg!