10 april 2017

Werkgevers doen te mager eindbod voor cao ziekenhuizen

Lees hier een vergelijking van het eindbod met de inzet: Waarom gaan we niet akkoord?

CNV Zorg & welzijn wijst het eindbod dat de werkgevers in de ziekenhuizen (NVZ) vrijdag 7 april hebben neergelegd voor een nieuwe cao ziekenhuizen resoluut af. De vakbond gaat met andere bonden in overleg over volgende stappen. Bestuurder Joost Veldt: “We zijn ervan overtuigd dat er meer ruimte is voor loonsverhoging en betere inhoudelijke afspraken.”

Loon
Het belangrijkste geschil is het salarisbod voor 2017. Veldt: “We hadden gevraagd om een salarisverhoging van 2,5 % vanaf 1 januari 2017. De werkgevers bieden nu voor 2017 slechts een verhoging van de salarisschalen per 1 juli 2017 met 1,5%. Daarmee is het bod niet alleen te laag maar missen we ook een half jaar loonsverhoging.”

Voor 2018 tot aan april 2019 bieden de werkgevers aan de salarissen per 1 juli 2018 te verhogen met 1,75% en daarnaast drie maal een eenmalige uitkering van € 125,00 bruto op basis van een voltijd dienstverband uit te keren in september 2017, september 2018 en februari 2019.

ORT over verlof verleden
Over de ORT bij verlof (over het verleden) doen werkgevers een voorstel, maar ze koppelen daaraan de voor vakbonden onaanvaardbare eis dat zij individuele leden niet meer mogen bijstaan.

Generatiepact
Het generatiepact is een regeling waarbij ruimte wordt gemaakt voor aanstelling van jongeren, doordat oudere werknemers (57+) gestimuleerd worden om minder te gaan werken. Wat betreft dit generatiebeleid komen werkgevers niet verder dan intenties, zonder enige vorm van recht op de toekenning van een regeling. Op de eisen van de bonden is niet ingegaan.

Eindbod afgewezen
CNV Zorg & Welzijn gaat niet akkoord met dit eindbod van werkgevers, dat niet tegemoet komt aan de inzet die de werknemersorganisaties namens hun leden hebben gedaan. Veldt: “We gaan nu met medewerkers in ziekenhuizen in gesprek om te horen wat zij willen doen om de werkgever weer om de tafel te krijgen.”