16 november 2020

Werkgevers willen gesprek met de minister over loonruimte zorg

Werkgeversverenigingen NVZ en NFU willen een gesprek met minister van Ark voor medische zorg over de loonruimte in de zorg, Dat meldt het blad Zorgvisie. ‘De NVZ en de NFU steunen de oproep van de vakbonden en beroepsorganisaties om de OVA-ruimte te bespreken. De cao’s in de ziekenhuizen lopen af. Door de lage OVA is er een enorme kloof tussen de verwachtingen van het zorgpersoneel over een hoger inkomen en de beschikbare middelen voor ziekenhuizen.’, zo tekent Zorgvisie op.

Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn: ‘We zijn blij dat de werkgevers met de minister op zoek gaan naar extra financiële middelen voor de zorgcao’s. De premies voor de zorgverzekering stijgen, en wij zien dat de OVA-ruimte (die zorgt dat de lonen in de zorg gelijke tred houden met die in de marktsector) met een half miljard daalt. De ruimte voor loonontwikkeling in de zorg staat sterk onder druk. Dat is gezien de enorme inspanningen die het zorgpersoneel levert in de coronacrisis, het personeelstekort dat maar niet wordt opgelost, én de sterk toegenomen maatschappelijke waardering, gewoon niet te accepteren.’

Vakbonden eisen betere beloning

CNV Zorg & Welzijn en de andere vakbonden in de zorg geven al maanden aan dat er financiële ruimte moet komen voor een betere beloning van zorgpersoneel. De bonussen van 1000 en 500 euro voor de extra inspanningen van zorgpersoneel in verband met de coronacrisis zijn daartoe slechts een eerste stap, en gelden voor lang niet al het zorgpersoneel. Tot nu toe bleven het kabinet en de coalitiepartijen in de Tweede Kamer stokdoof voor het pleidooi van de bonden.

Anneke Westerlaken: ‘Geen structurele verbetering van de beloning van zorgpersoneel is een politieke keuze. Het feit dat nu ook werkgevers met de minister willen praten over meer ruimte, zou het kabinet tot andere gedachten moeten brengen.’