1 oktober 2019

Werknemers en werkgevers bereiken akkoord Jeugdzorg

De vakbonden CNV Zorg & Welzijn, FNV en FBZ en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland, hebben op 30 september een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao gesloten. In het akkoord zijn de partijen een loonstijging van 4 procent per 1 januari 2020 en eenmalige uitkeringen in december 2019 en in juni 2020 overeengekomen. Daarnaast wordt de vakbondscontributie voor CNV en FNV vergoed door de werkgevers en wordt in de cao het recht op onbereikbaar zijn vastgelegd. Naast een akkoord over de cao, maakten werkgevers met CNV en FNV afspraken over de onderwerpen die terugkomen op een arbeidsmarkttafel. De akkoorden worden de komende weken voorgelegd aan de achterban.

Akkoord cao
Het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao loopt tot en met 31 december 2020. De loonstijging van 4 procent gaat in per 1 januari 2020. In december 2019 krijgen de werknemers een eenmalige uitkering van 800 euro bruto en in juni 2020 een uitkering van 200 bruto. De partijen spraken bovendien af dat werknemers het recht hebben om in hun vrije tijd onbereikbaar te zijn en dat werkgevers de lidmaatschapscontributie voor CNV en FNV voor hun rekening nemen.

Akkoord arbeidsmarkttafel
Naast een akkoord over de cao, bereikten de onderhandelingsdelegaties van CNV, FNV en Jeugdzorg Nederland een akkoord over de onderwerpen op de arbeidsmarkttafel. De tafel wordt gefaciliteerd door het ministerie van VWS en neemt wat de partijen betreft maatregelen voor onder andere werkdruk, werkplezier en instroom, behoud en vakmanschap van medewerkers. Mede door de in te stellen arbeidsmarkttafel is er ruimte ontstaan voor de loonafspraken in het cao-onderhandelaarsakkoord.

Oscar Overbeek, bestuurder CNV Zorg & Welzijn: ‘Deze twee akkoorden geven een eerste impuls voor een gezonde sector jeugdzorg. Het is een uniek traject waarbij de staking van 2 september een belangrijke aanzet tot deze akkoorden gaf. Met de arbeidsmarkttafel maken we vervolgstappen die het verschil gaan maken voor de medewerkers in de sector jeugdzorg.’

Proces
De delegaties begonnen hun gesprekken begin dit jaar. Al vrij snel kwamen de onderhandelingen stil te liggen, toen bleek dat de werkgevers geen ruimte zagen voor structurele loonsverhoging in 2019. Acties richting de financiers – Rijk en gemeenten – volgden. Die leidden tot geld voor gemeenten. Voor CNV, FNV en Jeugdzorg Nederland is het duidelijk: ‘We doen een dringend beroep op de gemeenten om dat geld nu ook in de jeugdzorg te laten landen. Gemeenten krijgen, naast het extra geld voor de komende jaren, van het Rijk een compensatie voor loonstijging. Dat geld moet naar de jeugdzorg en haar medewerkers en willen we terugzien in de tarieven voor de komende jaren.’