16 juli 2019

Werknemers in algemene ziekenhuizen voeren druk op ziekenhuiswerkgevers op

Personeel van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven in actie, eerder deze maand.

Na zomervakantie zondagsdiensten in ziekenhuizen in heel Nederland

Actiecomités in ziekenhuizen en vakbonden gebruiken de zomerperiode om nieuwe zondagsdiensten voor te bereiden. Vanaf september zullen ziekenhuismedewerkers in heel Nederland, van oost tot west en van noord tot zuid, zondagsdiensten gaan draaien. Zo voeren werknemers en bonden de druk op de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de ziekenhuisbesturen op.

CNV Zorg & Welzijn en de andere bonden hebben de afgelopen maanden met de NVZ onderhandeld over een nieuwe cao Ziekenhuizen. De onderhandelingen verliepen moeizaam en de NVZ kwam met een eindbod dat ver onder vergelijkbare cao’s in de zorg ligt. Onacceptabel volgens de bonden en de ziekenhuismedewerkers. Om de NVZ te bewegen om met betere voorstellen te komen werd begin juli gestart met actievoeren. In ziekenhuizen in Alkmaar, Assen en Eindhoven werden zondagsdiensten gedraaid. In andere ziekenhuizen vonden de afgelopen periode andere actievormen plaats. Dit zal ook in de zomerperiode voortduren, zoals stiptheidsacties, sit-ins en ludieke activiteiten.

Grote actiebereidheid
Al meer dan twintig actiecomités hebben inmiddels bij de vakbonden aangegeven een zondagsdienst te willen draaien en tientallen andere zijn zich aan het voorbereiden. Tijdens een zondagsdienst wordt op een doordeweekse dag gewerkt alsof het weekend is. Er zijn geen geplande of electieve opnames, met uitzondering van spoedopnames. Alle werknemers die ingeroosterd staan zijn deze dag wel aanwezig en staan paraat voor calamiteiten. Zo komt de patiëntveiligheid niet in het geding.

De cao Ziekenhuizen geldt voor 200.000 werknemers in algemene ziekenhuizen. De belangen van de werknemers worden vertegenwoordigd door CNV Zorg & Welzijn en de andere vakbonden.