9 juni 2017

Werknemers in de Huisartsenzorg krijgen 4,5% meer loon

CNV Zorg & Welzijn heeft met andere bonden en werkgevers een akkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden in de Huisartsenzorg. De 30 duizend doktersassistenten, triagisten en praktijkondersteuners krijgen er 4,5% loon bij.

De cao loopt van 1 maart 2017 tot en met 28 februari 2019. Het salaris wordt structureel verhoogd op 1 september 2017 met 2%. Ditzelfde jaar is er een eenmalige uitkering van 0,5%. In 2018 gaat het salaris structureel omhoog op 1 juli met 1,5%. Ook in 2018 is er een eenmalige uitkering van 0,5%.

Niet meer alleen  tijdens nachtdienst
Nu kunnen medewerkers op een huisartsenpost een nachtdienst in hun eentje werken. Uiterlijk 1 maart 2019 is dit niet meer mogelijk en werken er minimaal twee collega’s tijdens een nachtdienst. Deze afspraken hebben CNV Zorg & Welzijn en de andere onderhandelingspartners gemaakt zodat medewerkers gezond en plezieriger te kunnen (blijven) werken. Andere afspraken gaan over werkdruk, gezond en veilig werken en persoonlijke ontwikkeling.

Zelfstandigen
CNV Zorg & Welzijn en de andere cao-partijen willen meer sociale zekerheid voor werknemers die als zelfstandige werken in de huisartsenzorg. Cao-partijen geven daarom de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg opdracht te onderzoeken hoe zelfstandigen een pensioenvoorziening, arbeidsongeschiktheidsverzekering etc. kunnen treffen van het tarief dat zij ontvangen.