26 november 2019

Drie van de vier uitstromers in zorg wil terugkeren in sector

RegioPlus, het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn, publiceert vandaag de eerste resultaten van een onderzoek naar uitstroom onder medewerkers. Daar blijkt allereerst uit dat zorg- en welzijnsmedewerkers van hun werk houden. Drie van de vier zorgprofessionals die uitstromen, willen weer terugkeren in de sector.

Daarbij is salaris niet alleen de bepalende factor. Andere voorwaarden zijn van evident belang: regie over je loopbaan, perspectief op ontwikkeling en hoe je gemanaged wordt. Uit het onderzoek blijkt verder dat het gebrek aan ontwikkelmogelijkheden, de manier van werken en hoe personeel wordt aangestuurd, redenen zijn om de zorg te verlaten.

CNV Zorg & Welzijn is niet verrast over de uitkomst van het onderzoek. De behoefte aan ontwikkeling in je werk is al eerder onderkend. Samen met RegioPlus hebben we daarom het project Sterk in je Werk ontwikkeld. Sterk in je Werk heeft onder andere als doel mensen in de zorg te coachen bij het vormgeven van de loopbaan. De afgelopen jaren maakte hier al 25.000 mensen gebruik van. Dit uitstroomonderzoek toont het nut van Sterk in je Werk nog eens ondubbelzinnig aan.