14 augustus 2019

Wet BIG 2, weg ermee?

Sinds de overgangsregeling rondom de functie van regieverpleegkundige bekend werd, heeft dat tot onrust en veel vragen geleid. Dat vraagt om een reactie van ons als vakbond en een appèl op jou om mee te denken hoe nu verder.

De brede overgangsregeling houdt nu in dat verpleegkundigen die vóór 2012 hun hbo-diploma hebben gehaald of inservice-opgeleiden met een aanvullende opleiding, zich kunnen registreren als regieverpleegkundige en binnen 5 jaar moeten aantonen aan de gestelde eisen te voldoen. Er moet natuurlijk wel draagvlak zijn voor deze brede overgangsregeling en de manier waarop functiedifferentiatie plaatsvindt. Als CNV Zorg & Welzijn pleiten we ervoor om ervaring en verworven competenties goed mee te wegen. Het binden en boeien van verpleegkundigen voor de verschillende zorgsectoren is van groot belang!

Het ministerie van VWS vindt dat de Wet BIG 2 over beroepsinhoud gaat en niet over arbeidsvoorwaarden. Wij zijn daarom pas aan tafel uitgenodigd toen het ging over de invulling van de overgangsregeling en er twee varianten op tafel lagen. Op basis van de onrust over de functie van regieverpleegkundige heeft de minister aangegeven met partijen in de sector, ook met de vakbonden, in overleg te willen gaan. Dit overleg vindt plaats in september, voordat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat. Dit is goed nieuws en biedt kansen!

Op veel vragen hebben wij nog geen antwoord gekregen van de minister. Hoe gaat de bekostiging van extra scholing in tijd en geld eruit zien? Gaat dit ten koste van ruimte waarvan vakbonden met werkgevers cao-afspraken maken? Jouw vakbond zoekt de verbinding. Zonder directe inbreng van de leden, kunnen we geen goede afspraken maken en onze inzet niet bepalen. CNV Zorg & Welzijn wil ervoor zorgen dat de minister jouw mening en die van je collega’s hoort.

Hoe nu verder?
Wij willen reageren op de onrust en vragen. Daarom willen wij met jou en je collega’s in gesprek. We horen bijvoorbeeld graag jullie ideeën over (het wel of niet vormgeven van) functiedifferentiatie, de overgangsregeling en hoe hier invulling aan te geven. Of moet de Wet Big II van jou van tafel? Wij willen dan jouw motivering horen, en wat er dan wel zou moeten gebeuren. Praat mee op een van de volgende bijeenkomsten:
21 augustus, Het Kompas, Veenhoopsweg 12b, Smilde (16:00-17:00 uur)
22 augustus, CNV-kantoor, Tiberdreef 4, Utrecht (15:00-17:00 uur, deze bijeenkomst is alleen voor vakbondsconsulenten)
26 augustus, CNV-kantoor, Tiberdreef 4, Utrecht (16:30-18:30 uur)
27 augustus, Regentenzaal, Dr. Sarphatihuis, Roetersstraat 2, 1018 WC Amsterdam (16:00 uur)
28 augustus, Koningskerk Deventer, Marienburghstraat 4 Deventer, ingang aan de Van Hetenstraat (16:30-18:30 uur)
3 september, Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2, Tilburg (14:00-17:00 uur)

Er zal ook nog een bijeenkomst worden georganiseerd in het oosten van het land. Zodra die datum en locatie bekend zijn, komen die op de website te staan.

Ook je collega’s (wel of geen vakbondslid) zijn van harte welkom.

Kun je er niet bij zijn? Ideeën en aandachtspunten kun je ook hier kwijt.