20 november 2019

Ziekenhuizen voeren landelijk actie

Vandaag voert CNV Zorg & Welzijn samen met de andere bonden actie in ziekenhuizen in het hele land. Op 119 locaties worden zondagsdiensten gedraaid (83 ziekenhuizen, 32 poliklinieken en 4 revalidatiecentra). En er is een landelijke manifestatie in Utrecht. Waarom voeren we actie? Een goede cao is goede zorg. We moeten een goede cao hebben om het werk in onze ziekenhuizen aantrekkelijk te houden voor huidige werknemers, en om nieuwe werknemers aan te trekken. Alleen daardoor kunnen we de werkdruk hanteerbaar houden en blijft de kwaliteit van de zorg overeind.