7 september 2020

Zorgmedewerkers voorrang geven bij coronatesten is cruciaal

In het eerste overleg van de vakbonden met de nieuwe minister voor Medische Zorg, minister van Ark, heeft CNV Zorg & Welzijn opnieuw benadrukt dat voorrang voor zorgmedewerkers bij coronatesten cruciaal is om de zorg overeind te houden. Als het zorgpersoneel bij klachten niet snel kan worden getest en snel uitslagen krijgt, rest niets anders dan thuis te wachten. Bij twijfel werken met kwetsbare patiënten en cliënten is immers uit den boze. De vertraging levert bijna onoverkomelijke problemen op bij de roostering in veel zorginstellingen en zorgt voor extra werkdruk. 

Ook op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen heeft CNV Zorg & Welzijn opnieuw zorgen uitgesproken. Ook al zijn er klaarblijkelijk voldoende beschermingsmiddelen in de LCH’s beschikbaar, komen ze toch niet altijd terecht op de werkplekken waar ze nodig zijn. Niet bij alle instellingen worden er door werkgevers voldoende beschermingsmiddelen aangevraagd. Dat is in strijd met de protocollen die met CNV en andere bonden zijn afgesproken, waarbij is bepaald dat de zorgprofessional zelf bepaalt wanneer hij/zij beschermingsmiddelen gebruikt.

Maatregelen tegen werkdruk

Minister van Ark zegde in het overleg toe, dat er bij het volgende overleg zal worden gesproken over maatregelen ter vermindering van de werkdruk. Die mag in de ziekenhuissector dan tijdelijk iets zijn verlicht, in andere sectoren drukt deze nog steeds elke dag zwaar op het overgrote deel van het zorgpersoneel.