22 september 2017

Zorgpersoneel krijgt te weinig tijd voor persoonlijke aandacht cliënt

Waardering“Acht op de tien ondervraagde verpleeghuisbewoners is positief over de kwaliteit van de verzorging.” Dit staat in een vandaag verschenen publicatie van het Sociaal en Cultureel Plan Bureau (SCP) Gelukkig in een verpleeghuis? Hierin is gekeken naar de ervaren kwaliteit van leven en zorg van ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen.

Het is een mooi compliment voor zorgmedewerkers, in een tijd waarin ze vooral negatieve media-aandacht krijgen. Maar het is niet het hele verhaal: bewoners geven in de publicatie ook aan dat ze merken hoe weinig tijd zorgmedewerkers krijgen om hun werk te doen en hoe persoonlijk contact erbij inschiet. Het lukt volgens hen minder goed een vertrouwensband met het verzorgend personeel op te bouwen.

Fijne waardering

Het zijn gevoelens die sterk gedeeld worden door het personeel, vertelt CNV Zorg & Welzijn bestuurder Joost Veldt. “Bewoners zien gelukkig dat er hard gelopen wordt, en dat doet de medewerkers goed, het is een opsteker”, zegt hij. “Maar het personeel vindt ook dat het veel te weinig tijd heeft voor persoonlijke aandacht. Door een groot personeelstekort hebben ze nu geen tijd voor een praatje en dat is heel frustrerend.”

Er moet gauw personeel bij, benadrukt Veldt. “Medewerkers moeten nu de benen uit het lijf lopen om de kwaliteit te waarborgen die nodig is voor de cliënten. Ze steken hun eigen tijd in het regelen van roosters bijvoorbeeld. De rek begint er uit te raken. Ik zie medewerkers die in tranen uitbarsten, omdat ze niet zo goed kunnen zorgen voor hun cliënten als ze zouden willen. Mensen houden het niet vol.”persoonlijke-aandacht

“Ik zie medewerkers die in tranen uitbarsten, omdat ze niet zo goed kunnen zorgen voor hun cliënten als ze zouden willen”

 

Zorgmedewerker wordt zelf patiënt

Het onderzoek van het SCP verschijnt in dezelfde week dat zorgverzekeraar IZZ resultaten presenteert rond de toenemende zorg die zorgmedewerkers zelf nodig hebben. Zo is het gebruik van fysiotherapie en psychologische zorg in deze groep de afgelopen jaren gestegen en een stuk groter vergeleken met de rest van werkend Nederland. Hiermee werden de gevolgen van de hoge werkdruk nog eens benadrukt, aldus CNV Zorg & Welzijn. De bond wijt het toenemende zorggebruik aan de huidige emotionele en fysieke zwaarte van het zorgberoep.

Arbeidsmarktagenda

Met een  arbeidsmarktagenda pleit CNV voor meer medewerkers in niveau 2 en 3. Er worden afspraken gemaakt met werkgevers om werkdruk en administratieve lasten naar beneden te krijgen.