23 maart 2018

Zorgwerkgevers laten zieke medewerkers onterecht werk inhalen

zieke medewerkersZieke medewerkers bij Carinova moeten zelf een nieuwe afspraak met de cliënt maken op een dag waarop ze volgens het rooster vrij zijn. Jan de Vries, voorzitter van CNV Zorg & Welzijn vindt dat de dag waarop de medewerker ziek is, gewoon doorbetaald moet worden. ‘Ziek is ziek’.

‘Helaas horen we bij onze bezoeken aan instellingen dat werkgevers medewerkers die ziek zijn willen straffen, door een protocol of door een streng re-integratiebureau. Ik hoor dat medewerkers te horen krijgen: “Verzuim is een keuze”, “het is een emotionele bankrekening” en ziek-zijn is diefstal van collega’s”. De echte reden voor het ziekteverzuim is dat veel medewerkers helemaal ‘op’ zijn door meer taken, meer administratie en minder collega’s. CNV Zorg & Welzijn wil dat het probleem bij de wortel wordt aangepakt en dat betekent dat er voldoende personeel, minder papierwerk en betere begeleiding,’ aldus De Vries.

Actieprogramma

CNV Zorg & Welzijn wil met het actieprogramma Werken in de Zorg met het ministerie, onderwijs, werkgevers en werknemersorganisaties dit grote knelpunt aanpakken. De Vries: ‘Juist met de grote personeelstekorten moeten werkgevers extra zuinig zijn op hun medewerkers en zeker geen repressief verzuimbeleid voeren. Als dit verzuimbeleid niet van tafel gaat overwegen we juridische stappen.’