Sectorgroep beroepsinhoud zorg

Het sectorgroepsbestuur (SGB) Beroepsinhoud Zorg van CNV houdt zich bezig met de professionalisering en de positieverbetering van zorgverleners. Zij behartigt de beroepsinhoudelijke belangen van zorgverleners.

Het SGB stimuleert zorgverleners om verantwoorde zorg te geven zonder zichzelf daarin voorbij te lopen. Zij helpt zorgverleners beter voor zichzelf op te komen en weerbaar te zijn op de werkvloer. Het SGB adviseert CNV Zorg & Welzijn over beroepsinhoudelijke trends en ontwikkelingen. SGB stuurt beroepsinhoudelijke commissies aan, die zich buigen over alles waarmee zorgverleners in de dagelijkse praktijk te maken hebben. Zoals zorg-ethische vraagstukken, loopbaanontwikkeling, bij- en nascholing, herregistratie, kwaliteit van zorgverlening, opleidingen, wetgeving etc.

Het SGB vergadert vijf keer per jaar. Jaarlijks zijn er een of twee kadertrainingen en 1 tot 2 themadagen of middagen. De data worden in onderling overleg vastgesteld.
Je kunt gevraagd worden om CNV Beroepsinhoud Zorg te vertegenwoordigen in (externe) commissies, (bestuurlijke) organen of werkgroepen.

Bij toetreding tot het SGB of een van zijn commissies, (thans alleen commissie Kwaliteit) word je kaderlid van CNV Zorg & Welzijn.In de meeste CAO’S is geregeld dat je voor de werkzaamheden die je voor SGB of een van de

commissie verricht, recht hebt op vakbondsverlof.

Beleidsplan SGB Beroepsinhoud Zorg en Welzijn in het kort 2019 05 19

Beleidsplan SGB Beroepsinhoud Zorg 2019-2021

 

Huidige leden SGB Beroepsinhoud Zorg:

Naam Commissiefunctie Contactgegevens
Anneke de Jong Voorzitter anneke.de.jong@planet.nl 
Anita Schutmaat Vicevoorzitter schutmaatanita@gmail.com 
Paul van Gorsel  

Penningmeester en Sectorbestuurder CNV Connectief Zorg & Welzijn

cnvpz.vbc@gmail.com
René de Vries Secretaris alere@ziggo.nl
Wilma van Gorsel Algemeen Bestuurslid famvangorsel2007@ziggo.nl
Pepi Sollie Algemeen Bestuurslid p.sollie@tele2.nl
Karin Kasper  

Betrokken bestuurder CNV

k.kasper@cnv.nl

 

Huidige leden Commissie Kwaliteit:

 Naam   Bestuursfunctie   Contactgegevens
Glenn Langenbach   Voorzitter glenn.langenbach@gmail.com
Monique Doosje   Vicevoorzitter mlbdoosje@outlook.com 
Mariska de Vos   Notulist msn.devos@live.nl
Tineke Lage   Algemeen Commissielid
Marianne Ruyter-Oppeneer   Algemeen Commissielid

 

Momenteel is er een vacature voor een commissielid Kwaliteit Zorg. Kijk daarvoor op onze vacaturepagina.