Sectorgroep beroepsinhoud zorg

Het sectorgroepsbestuur (SGB) Beroepsinhoud Zorg van CNV houdt zich bezig met de professionalisering en de positieverbetering van zorgverleners. Zij behartigt de beroepsinhoudelijke belangen van zorgverleners.

Het SGB stimuleert zorgverleners om verantwoorde zorg te geven zonder zichzelf daarin voorbij te lopen. Zij helpt zorgverleners beter voor zichzelf op te komen en weerbaar te zijn op de werkvloer. Het SGB adviseert CNV Zorg & Welzijn over beroepsinhoudelijke trends en ontwikkelingen. SGB stuurt drie beroepsinhoudelijke commissies aan, die zich buigen over alles waarmee zorgverleners in de dagelijkse praktijk te maken hebben. Zoals zorg-ethische vraagstukken, loopbaanontwikkeling, bij- en nascholing, herregistratie, kwaliteit van zorgverlening, opleidingen, wetgeving etc.

Het SGB vergadert vijf keer per jaar. Jaarlijks zijn er een of twee kadertrainingen en in het najaar is er een beleidsdag of een algemene leden vergadering met themamiddag. De vergaderdata worden in onderling overleg vastgesteld. Je kunt gevraagd worden om CNV Beroepsinhoud Zorg te vertegenwoordigen in (externe) commissies, (bestuurlijke) organen of werkgroepen. Bij toetreding tot het SGB of de commissies word je kaderlid van CNV Zorg & Welzijn. In de meeste cao’s is geregeld dat je voor de werkzaamheden die je voor de commissie verricht, recht hebt op vakbondsverlof.

Beleidsplan SGB Beroepsinhoud Zorg en Welzijn in het kort 2019 05 19

Beleidsplan SGB Beroepsinhoud Zorg 2019-2021

 

Naam Commissiefunctie Contactgegevens
Anneke de Jong Voorzitter anneke.de.jong@planet.nl 
Anita Schutmaat Vicevoorzitter schutmaatanita@gmail.com 
Paul van Gorsel  

Penningmeester en Sectorbestuurder CNV Connectief Zorg & Welzijn

famvangorsel2007@gmail.com
René de Vries Secretaris alere@ziggo.nl
Wilma van Gorsel Algemeen Bestuurslid famvangorsel2007@ziggo.nl
Pepi Sollie Algemeen Bestuurslid p.sollie@tele2.nl
Karin Kasper  

Betrokken bestuurder CNV

k.kasper@cnv.nl

Bijeenkomst: Voel jij je veilig op je werk?

Als jij deze vraag met “nee” of “soms niet” beantwoordt, dan is het wellicht goed om erover te discussiëren met collega’s die hetzelfde werk doen. Of misschien hoor je het wel om je heen, maar voel jij je wel veilig. Ook dan kan het interessant zijn om mee te doen. Onze workshop Bokscoaching maakt veel duidelijk en helpt hierbij.

Wil je meer weten? Kom dan op woensdag 9 oktober naar de bijeenkomst die de commissie Beroepsinhoud Zorg van CNV Zorg & Welzijn organiseert in de regio Zuid. Het belooft een leuke dag te worden.
Locatie: AG Zaalverhuur Eindhoven, Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven. De locatie is goed met openbaar vervoer te bereiken.

Ochtendprogramma:
We willen via rondetafelgesprekken met jullie brainstormen over het thema: Waar loop je tegenaan en wat kunnen wij als commissie Beroepsinhoud Zorg hierin betekenen?

Middagprogramma:
Met een leuke workshop, gegeven door een trainer van bokscoaching.nl, willen wij jullie handvatten bieden voor het omgaan met sociale (on)veiligheid. Met simpele en leuke boksoefeningen krijg je handige tips en ga je met een gesterkt gevoel weer naar huis.

Wij zorgen voor een lekkere lunch. Na afloop is er gelegenheid om met een drankje na te praten en te netwerken.

Voor wie?
Iedereen die werkzaam is in de sector zorg en welzijn.

Toegang
CNV-leden: Gratis
Niet-leden: € 15,-

Meld je hier aan voor de bijeenkomst

We hebben deze dag eerder met succes georganiseerd in andere regio’s.

Graag tot 9 oktober!

Namens de commissie Beroepsinhoud,

Karin Kasper
Bestuurder CNV Zorg & Welzijn