Sectorgroep beroepsinhoud zorg

SGB Beroepsinhoud Zorg is het bestuur van de beroepsinhoudelijke landelijke groep van CNV Beroepsinhoud Zorg. De groep houdt zich zorgbreed bezig met beroepsinhoudelijke belangenbehartiging van de zorgverleners in het primaire zorgproces.

Op 12 september organiseert het SGB beroepsinhoud een thema ochtend over sociale onveiligheid. Meer weten? Klik dan hier. Voor meer informatie over de achtergrond van dit evenement? Klik hier.

De SectorGroepsbestuur (SGB) Beroepsinhoud Zorg houdt zich bezig met de professionalisering en de positieverbetering van zorgverleners. Ze stimuleert zorgverleners verantwoorde zorg te geven zonder zichzelf daarin voorbij te open. Helpt hen beter voor zichzelf op te komen. Zich weerbaarder op te stellen op de werkvloer. Het SGB adviseert CNV Zorg & Welzijn en zijn werkorganisatie over beroepsinhoudelijke trends en ontwikkelingen. SGB vergadert vijf keer per jaar. Jaarlijks hebben we een of twee keer kadertraining en organiseren we in het najaar óf een beleidsdag óf een Algemene Ledenvergadering met themamiddag. De vergaderdata worden in onderling overleg vastgesteld. Je kunt gevraagd worden om CNV Beroepsinhoud Zorg te vertegenwoordigen in (externe) commissies, (bestuurlijke) organen of werkgroepen. SGB stuurt drie beroepsinhoudelijke commissies aan, die  zich over diverse onderwerpen buigen. Het kan gaan om zorg-ethische vraagstukken, loopbaanontwikkeling, bij- en nascholing, herregistratie, kwaliteit van zorgverlening, opleidingen, wetgeving etc. Dus alles waarmee zorgverleners in de dagelijkse praktijk te maken hebben. Bij toetreding tot het SGB of de commissies word je kaderlid van CNV Zorg & Welzijn. In de meeste cao’s is geregeld dat je voor de werkzaamheden die je voor de commissie verricht, recht hebt op vakbondsverlof.
Beleidsplan BI Zorg 2017-2019 def
Vacature Bestuurslid SGB Beroepsinhoud Zorg
Competentieprofiel kaderlid CNV Beroepsinhoud Zorg