Sectorgroep beroepsinhoud zorg

Het sectorgroepsbestuur (SGB) Beroepsinhoud Zorg van CNV houdt zich bezig met de professionalisering en de positieverbetering van zorgverleners. Zij behartigt de beroepsinhoudelijke belangen van zorgverleners.

Het SGB stimuleert zorgverleners om verantwoorde zorg te geven zonder zichzelf daarin voorbij te lopen. Zij helpt zorgverleners beter voor zichzelf op te komen en weerbaar te zijn op de werkvloer. Het SGB adviseert CNV Zorg & Welzijn over beroepsinhoudelijke trends en ontwikkelingen. SGB stuurt drie beroepsinhoudelijke commissies aan, die zich buigen over alles waarmee zorgverleners in de dagelijkse praktijk te maken hebben. Zoals zorg-ethische vraagstukken, loopbaanontwikkeling, bij- en nascholing, herregistratie, kwaliteit van zorgverlening, opleidingen, wetgeving etc.

Het SGB vergadert vijf keer per jaar. Jaarlijks zijn er een of twee kadertrainingen en in het najaar is er een beleidsdag of een algemene leden vergadering met themamiddag. De vergaderdata worden in onderling overleg vastgesteld. Je kunt gevraagd worden om CNV Beroepsinhoud Zorg te vertegenwoordigen in (externe) commissies, (bestuurlijke) organen of werkgroepen. Bij toetreding tot het SGB of de commissies word je kaderlid van CNV Zorg & Welzijn. In de meeste cao’s is geregeld dat je voor de werkzaamheden die je voor de commissie verricht, recht hebt op vakbondsverlof.

Beleidsplan SGB Beroepsinhoud Zorg en Welzijn in het kort 2019 05 19

Beleidsplan SGB Beroepsinhoud Zorg 2019-2021

 

Naam Commissiefunctie Contactgegevens
Anneke de Jong Voorzitter anneke.de.jong@planet.nl 
Anita Schutmaat Vicevoorzitter schutmaatanita@gmail.com 
Paul van Gorsel  

Penningmeester en Sectorbestuurder CNV Connectief Zorg & Welzijn

famvangorsel2007@gmail.com
René de Vries Secretaris alere@ziggo.nl
Wilma van Gorsel Algemeen Bestuurslid famvangorsel2007@ziggo.nl
Pepi Sollie Algemeen Bestuurslid p.sollie@tele2.nl
Karin Kasper  

Betrokken bestuurder CNV

k.kasper@cnv.nl

Momenteel is er een vacature voor een commissielid Kwaliteit Zorg. Kijk daarvoor op onze vacaturepagina. 

Onze wens voor 2020 is duidelijk en klaar!

Een fijne en veilige

  • Werkomgeving waar je zorg kunt verlenen zonder uitgescholden te worden of bedreigd;
  • Werkomgeving waar je moe, maar voldaan waardering krijgt van je leidinggevende;
  • Werkomgeving waar rekening gehouden wordt met je pauzes en je privéleven;
  • Werkomgeving waar iedereen het heerlijk vindt om te werken en naar wil solliciteren;
  • Werkomgeving waar je met een blij en goed gevoel naar huis  gaat, omdat je het verschil kon maken voor de ander.

Dit is wat we jullie als collega’s in zorg en welzijn toewensen!

Ook wensen we jullie en hen die jullie omringen: Het allerbeste in dit nieuwe jaar!

“Geluk in het grote en in hele kleine dingen, maar bovenal geluk met elkaar!”

SGB Beroepsinhoud CNV Zorg & Welzijn