Beroepsinhoud zorg

Beroepsinhoud is alles waar je als werknemer dagelijks mee te maken hebt. Zoals wetgeving die je beroep beïnvloedt, (ethische) dilemma’s waar je in de praktijk tegenaan loopt, scholing en opleiding en soms ook agressie. Hoe kun je je werk goed doen en hoe blijft het werk aantrekkelijk? CNV Zorg & Welzijn helpt werknemers beter voor zichzelf te zorgen en voor zichzelf op te komen.

Belangenbehartiging

De beroepsinhoudelijke belangenbehartiging van CNV Zorg & Welzijn wordt gedaan door leden van het bestuur van CNV Beroepsinhoud Zorg en de drie beroepsinhoudelijke commissies. Andere leden werken mee aan beroepsinhoud door mee te doen met (externe) bijeenkomsten, bijvoorbeeld met sociale partners. Er zijn ook expertgroepen met leden, die zich met bepaalde beroepsinhoudelijke onderwerpen bezighouden.

Binnen beroepsinhoud zijn kaderleden actief in verschillende commissies. De kaderleden signaleren en adviseren over wat zich op de werkvloer afspeelt en nemen daarover standpunten in. Het kan gaan om ethische dilemma’s, loopbaanontwikkeling, bijscholing, nascholing, kwaliteit van dienstverlening, opleidingen, wetgeving en meer. Dus alles waar werknemers in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben.

Voor de leden van het SG Beroepsinhoud Zorg worden regelmatig kadertrainingen georganiseerd in het kader van ''Professionalisering van het werk als kaderlid'. Dit gebeurt jaarlijks 1 of 2x. Ook organiseren we in het najaar óf een beleidsdag óf een Algemene Ledenvergadering met themamiddag.