Aanvraag

Voor de aanvraag voor periodieke registratie is het voldoende om het daarvoor ontwikkelde formulier te ondertekenen en op te sturen. Verpleegkundigen krijgen dit, drie maanden voor het verstrijken van de registratietermijn, automatisch vanuit VWS toegestuurd.

Steekproefsgewijs worden beroepsbeoefenaren gevraagd bewijsstukken te overleggen. Deze steekproef is zowel willekeurig als gericht, bij vermoedens van fraude. Als er sprake is van fraude, wordt de desbetreffende beroepsbeoefenaar alsnog 'doorgehaald' in het register. Bovendien kan door het BIG-register aangifte worden gedaan, waardoor de betreffende persoon het risico loopt op een strafrechtelijke veroordeling. Als een aanvraag tot periodieke registratie gebeurt naar aanleiding van scholing, moet direct bij de aanvraag altijd het certificaat van de scholing worden ingestuurd.