Periodieke registratie

Periodieke registratie (herregistratie) voor verpleegkundigen is een belangrijk onderdeel van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet bevordert en bewaakt de kwaliteit van de zorg.

Sinds 1997 worden alle afgestudeerde verpleegkundigen op niveau 4 en 5 ingeschreven in het BIG-register. Diverse partijen, waaronder CNV Publieke Zaak, hebben zich beziggehouden met de eisen die gesteld worden om als verpleegkundige in dit register ingeschreven te blijven. Sinds 1 januari 2009 zijn deze eisen definitief vastgesteld en sinds 1 januari 2014 heeft de eerste groep verpleegkundigen (evenals fysiotherapeuten en verloskundigen) zich opnieuw laten registreren in het BIG register. Verpleegkundigen, fysiotherapeuten en verloskundigen die na 1 januari 2009 zijn afgestudeerd krijgen, 5 jaar nadat zij zich hebben laten registreren, een oproep voor herregistratie. Voor alle overige in het BIG register geregistreerde beroepen, ligt de datum voor herregistratie op 1 januari 2017.

Meer informatie?