Beroepen die worden gelijk gesteld aan verpleegkundige

In een ministeriële regeling worden docenten verpleegkunde die lesgeven aan Niveau 4 en Niveau 5 gelijkgesteld aan verpleegkundigen. Dat wil zeggen dat zij niet in de primaire zorg hoeven te werken, omdat het les geven in verpleegkunde wordt gezien als gelijkwaardig aan het werken in de zorg.

De regeling gelijkgestelde werkzaamheden voor docenten is vooralsnog alleen beperkt tot docenten aan de initiële opleiding. VWS onderzoekt momenteel welke (verpleegkundige) vervolgopleidingen ook in aanmerking komen hiervoor. Het ligt in de rede dat verpleegkundige vervolgopleidingen die dicht tegen de initiële opleiding aanzitten, zoals de opleiding tot IC- en diabetesverpleegkundige en de opleiding tot verpleegkundig specialist, ook in aanmerking zullen komen voor de regeling gelijkgestelde werkzaamheden.

De lijst met opleidingen waar de regeling gelijkgestelde werkzaamheden voor docenten op van toepassing is, staat gepubliceerd op www.bigregister.nl.

Overige beroepsbeoefenaren die van oorsprong verpleegkundige zijn, maar niet meer in de praktijk werken, zoals beleidsmakers, komen niet voor gelijkstelling in aanmerking.

Download hier een werkgeversverklaring voor de gelijkstelling