Buitenlandse werkervaring

Als een beroepsbeoefenaar heeft gewerkt in een land dat lid is van de Europese Economisch Ruimte (EER) of in Zwitserland, geldt dezelfde bewijsvoeringsprocedure als voor een in Nederland werkende beroepsbeoefenaar. Bij werkervaring opgedaan in een niet EER land, moeten altijd bewijsstukken worden bijgevoegd over de aard, omvang, duur en spreiding van de werkzaamheden.

Deze bewijsstukken moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld of door een beëdigd vertaler in één van deze talen zijn vertaald. Op verzoek van de Minister adviseert de commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid over welke werkervaring meetelt  voor periodieke registratie. Alle ingestuurde kopieën van bewijsstukken moeten een waarmerk hebben van de instelling of de werkgever die het heeft afgegeven of van een in Nederland gevestigde notaris.