Kosten en scholing

Kosten

De kosten voor de initiële registratie bedragen € 80,00. Voor de herregistratie betaal je €65,00 herregistratiekosten en 20 euro onderhoudskosten voor 5 jaar. Bij inschrijving moeten zowel de inschrijvings- als onderhoudskosten worden voldaan binnen 1 maand na de aanvraag voor inschrijving. Als je niet wordt opgenomen in het register, worden de onderhoudskosten teruggestort. Als de inschrijving om welke reden ook korter dan vijf jaar duurt, vindt geen teruggave van (een deel van) de onderhoudskosten plaats.

Als het inschrijfgeld en onderhoudsgeld niet op tijd betaald is, vindt eenmaal een rappel tot betaling plaats. Binnen een maand hierna moet alsnog betaald worden, anders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Op een nader te bepalen moment wordt geëvalueerd in hoeverre dit bedrag kostendekkend is en wordt, aan de hand van de evaluatie, het bedrag naar boven of naar beneden bijgesteld. Dit hangt ondermeer samen met het aantal mensen dat uiteindelijk aanspraak maakt op de herregistratie.

Scholing

Verpleegkundigen die niet voldoen aan de eis van werkervaring en die zich toch willen laten herregistreren, kunnen een beroepsinhoudelijke toets afleggen. Naar aanleiding van deze toets wordt bekeken in hoeverre scholing nodig is om voor herregistratie in aanmerking te komen. Op die onderdelen waar de betreffende verpleegkundige de toets niet haalt, is scholing nodig om te komen tot het gevraagde niveau. Het is ook mogelijk van de toets af te zien en de hele scholing voor herregistratie te volgen.

Meer informatie over de toets? Kijk op de site van Cito 

Alle Regionale Opleidingscentra (ROC’s) en hogescholen met een licentie voor de opleiding tot verpleegkundige mogen een onderwijsprogramma aanbieden. Verpleegkundigen die zich willen laten scholen, moeten zichzelf aanmelden bij een ROC (voor niveau 4) of een hogeschool (voor niveau 5). Iedere onderwijsinstelling biedt zijn eigen scholingstraject aan. Dit is wel gebaseerd op het scholingsmodel (PDF) dat is opgesteld door de MBO-Raad en de HBO-Raad.

Verpleegkundigen die de beroepsinhoudelijke toets hebben gehaald, ontvangen een ‘periodiek registratiecertificaat’. Dit wordt alleen afgegeven door ROC Midden Nederland of door de Hogeschool in Leiden tegen betaling van € 50,00. Het gaat hier om een puur administratieve handeling en staat los van de registratie zelf, waar nog apart voor betaald moet worden (zie de vraag over kosten van registratie).

Verpleegkundigen die na scholing de Citotoets hebben gehaald, ontvangen hun certificaat via de instelling waar ze de scholing hebben gevolgd. Het certificaat krijgt de datum van de toetsuitslag. Dit is ook de datum waarop herregistratie in het register plaatsvindt.