Specialisten

Inschrijving in het specialistenregister wordt gekoppeld aan de inschrijving in het basisregister. Zolang een beroepsbeoefenaar in het specialistenregister ingeschreven staat, gaat de inschrijving in het basisregister automatisch. Wel moeten de onderhoudskosten van €20,00 voor het basisregister door de specialist in kwestie worden betaald.