Ethische casussen uit de praktijk

Hier vind je een paar praktijksituaties van collega's. Ben je benieuwd wat (con)collega's vinden van een ethisch dilemma op jouw werk. Stuur je casus in en wij vragen op onze facebook pagina om reactie op jouw casus.

Richtlijnen voor het aanmelden van een dilemma

  • Benoem de hoofdpersonen en de omstandigheden; en als het ertoe doet ook het tijdstip en de plaats
  • De beschrijving bevat slechts feiten die waarneembaar zijn en die bij dat moment horen; geen gevoelens, meningen, normen, inschattingen, interpretaties of verwijzingen naar latere ontwikkelingen
  • Geef geen overbodige informatie, die niet relevant is voor het morele probleem
  • Geen beroepstaal of jargon; schrijf het zo simpel mogelijk op
  • Uit de beschrijving blijkt niet welke gedragslijn er mogelijk gevolgd kan worden
  • Het eindigt met de vraag om welke kwestie het precies gaat

Stuur je casus in

  • Sleep je bestanden hier of