Commissie Ethiek Zorg

De commissie ethiek maakt deel uit van de Sectorgroepsbestuur (SGB) Beroepsinhoud Zorg van CNV Zorg & Welzijn. De commissie vergadert vijf keer per jaar een middag in Utrecht. Eén keer per twee jaar is er een beleidsdag en één keer per twee jaar is er een Algemene Ledenvergadering met daaraan een minisymposium gekoppeld. Jaarlijks wordt er 1 (a 2) scholingsdag(en) georganiseerd.

Taken commissie Ethiek

  • Het ondersteunen op microniveau van zorgverleners bij ethische vragen die zij tegen komen in hun dagelijks werk door het geven van praktische handvatten.

De kaderleden signaleren en adviseren met betrekking tot ethische vraagstukken. Het is daarbij ook mogelijk om je eigen ethische dilemma bij de commissie ethiek in te brengen. Je kunt voor de vergadering van de commissie uitgenodigd worden, waarin we samen het dilemma bespreken.

Eens per jaar houdt de commissie een middagsymposium over een ethisch aspect in de zorg. Hou de agenda in de gaten voor de actuele datum en tijd.

Daarnaast hebben we een ruime database aan ethische dillema's in de zorg, veel gepubliceerd en veel links van interessante sites over ethiek voor je verzameld.

We nodigen je ook van harte uit om is in een vergadering te komen kijken als ethiek je interesse heeft en je er meer mee wilt doen. Heb je een idee, wil je iets kwijt, of heb je een vraag, mail dan naar: ethiek@cnv.nl

  • Op mesoniveau adviezen en ondersteuning bieden aan ethische commissies van organisaties.

Ethische commissies in instellingen geven op verschillende manieren vorm aan hun taak. In de praktijk is het vaak zoeken naar wat het beste werkt. Via deze site geeft CNV Zorg ethische commissies de mogelijkheid met elkaar in contact te komen en van elkaar te leren. Daarnaast bieden we informatie aan die mogelijk interessant is voor ethische commissies. Je kunt hiervoor contact opnemen met ethiek@cnv.nl

  • Op macroniveau oefent de commissie invloed uit door inhoudelijke ondersteuning te geven aan het SBG Beroepsinhoud Zorg en de wekorganisatie van CNV Z&W.

SGB Beroepsinhoud Zorg houdt zich bezig met de professionalisering en de positieverbetering van zorgverleners. Ethische dillema's komen veel voor in de zorg en hierbij is goede toerusting van de werknemer nodig.

Aan het SGB Beroepsinhoud Zorg zijn drie commissies verbonden: Beroepen en Opleidingen, Kwaliteit en Ethiek. Deze commissies ondersteunen het SGB in haar werk om op te komen voor de beroepsinhoud van de werknemers in de sectoren Zorg.