Ethiek op je werk

voor-op-pagina

Waarom vindt CNV Zorg & Welzijn ethiek een belangrijk thema?

Ethiek is voor CNV Zorg & Welzijn een belangrijk thema. Bijna iedereen die in de sector werkt heeft er namelijk mee te maken. Daarbij gaat het niet alleen over grote ethische dilemma’s als abortus en euthanasie, maar ook lastige vraagstukken uit de dagelijkse praktijk.

Stel, je patiënt of cliënt verwaarloost zich en eet vaak ongezond. Zeg je daar wat van? Of is dat de verantwoordelijkheid van de patiënt? En moet je zelf het goede voorbeeld geven en de snoeppot van je werkplek weghalen?

Ethiek is iets dat iedereen aangaat. Niet alleen de zorgverlener. Secretaresses, directeuren en tuinmannen; iedereen in de sector heeft ermee te maken.

Bij ethische dilemma’s bestaat geen oplossing A of B. CNV Zorg & Welzijn vindt het veel belangrijker dat het gesprek over ethiek plaatsvindt. Je hoeft het niet met elkaar eens te worden, maar je kunt wel als collega’s degene die verantwoordelijk is voor de kwestie verschillende perspectieven en inzichten meegeven. Zodat hij of zij een besluit kan nemen.

En het geldt ook andersom; dat je terugkijkt. Hoe heb ik gehandeld? Kritische vragen stellen, dat is de taak van de ethiek.

Wil je zelf een ethisch vraagstuk voorleggen aan onze commissie Ethiek? Of lid worden van de commissie? Stuur een e-mail naar: ethiek@cnv.nl

Corona

Meer aandacht voor ethische dilemma’s tijdens coronacrisis.

Ethiektest

Wat drijft jou? Ontdek welke waarde bij jou op nummer 1 staat.

Volg CNV Zorg & Welzijn op facebook en like onze posts over ethische dilemma's.

shutterstock_493063300

Dilemma’s in de zorg: ‘Familieleden kunnen zo dwars zijn’

In de periode waarin de 24-jarige Karen met dementerenden werkte, had ze vaak te maken met patiënten die weigerden hun medicijnen in te nemen. ‘Sommige mensen schreeuwden gewoon “Nee!”. Vaak probeerde ik meerdere keren het pilletje toe te dienen,en legde ik ook uit waarvoor het diende. Maar als ze het niet willen, dan willen ze niet. En we mochten hen niet dwingen.’

‘Sommige patiënten worden echt in leven gehouden door de medicijnen, onder druk van de familie. Vaak hoorde ik dan een zoon of dochter zeggen: “M’n moeder moet goed blijven. Kun je de medicatie niet verstoppen in de appelmoes?”. Terwijl de patiënten zelf aangaven dat het van hen niet meer hoefde. Als iemand echt geen medicijnen wilde, legde ik daar wel de consequenties van uit, en daar moest ik het dan bij laten.’

‘Ik probeer me altijd te verplaatsen in een patiënt, maar ook in hun naaste familie. Dat is soms moeilijk, want soms ben je het niet met elkaar eens. Als een patiënt echt aan het einde zit, en wij vinden dat er moet worden gestart met morfine om iemand rustig te laten inslapen, terwijl een familie soms alles eraan wil doen om iemand in leven te houden. Dan denk ik vaak van binnen: Laat ‘m toch gaan alsjeblieft. Maar je kunt er niets van zeggen. Je kunt honderd keer in gesprek, maar sommige familieleden zijn zo dwars daarin.’

Nu werkt Karen in de thuiszorg, en ook daar komt ze voor dilemma’s te staan. ‘Laatst was ik bij een cliënt. Haar hondje was overleden. Ze was natuurlijk overstuur en wilde even praten met iemand. Toen heb ik een kwartiertje extra tijd geschreven daarvoor. Vervolgens kreeg ik van mijn leidinggevende te horen: “Dat kan niet, het is geen zorg en valt onder je eigen tijd.” Wat moet ik dan zeggen tegen die cliënt? “Heel vervelend voor u, maar ik moet weer door.” Dat kan ik niet. Voor mij hoort dat juist bij de zorg. Dat stukje persoonlijke aandacht. Mijn leidinggevende zegt dan: “Je weet waarvoor je daar komt”. En dat is steunkousen aantrekken. En tja, daar moet ik het dan mee doen.’

Hoe ga jij om met ethische dilemma’s in de zorg? Laat een comment achter op een van onze Facebook-posts over dilemma’s: https://nl-nl.facebook.com/CNVZorgWelzijn/

 

Agenda

wo 10
do 25

Webinar Kennisdeling binnen de GGZ

maart 25 | 11:00 - 12:00

Commissie ethiek van CNV Zorg & Welzijn

ethiek

Zet jij je expertise in voor de commissie Ethiek?

Natuurlijk gaat ethiek over grote vraagstukken als abortus en euthanasie. Maar het zijn ook de vraagstukken waar je wel eens buikpijn van hebt als je aan het einde van de dag naar huis gaat. Bijvoorbeeld een patiënt die weigert medicijnen in te nemen. Moet je dat nou afdwingen? De wil van de patiënt respecteren? Of moet je het stiekem toedienen?

Herken jij dilemma’s als bovenstaande uit je dagelijkse werk? En wil jij je ervaring en expertise inzetten voor de beroepsgroep? De commissie Ethiek van CNV Zorg & Welzijn is op zoek naar mensen die mee willen denken over ethische vraagstukken.

De commissie komt vier keer per jaar op een vrijdagochtend bijeen in Utrecht. We spreken dan over actuele zaken die relevant zijn voor medewerkers in zorg & welzijn. En onderzoeken op welke manier wij onze bijdrage kunnen leveren aan goede zorg, samenwerking en organisatie. De commissie ontwikkelt instrumenten die kwalitatief hoog, maar tegelijk makkelijk te gebruiken zijn.

Aan het einde van de bijeenkomst bespreken we onze eigen ethische dilemma’s uit de praktijk, om onze vaardigheden op peil te houden. Na afloop lunchen we samen.
Sluit je aan! Stuur voor meer informatie een e-mail naar ethiek@cnv.nl.