Meer lezen over ethiek in de (jeugd)zorg

 • Beroepshouding - Deze site nodigt je uit om kritisch na te denken over de manier waarop je in je werk staat en met collega's en zorgvragers omgaat. Anders gezegd, hoe je je als professional gedraagt.
 • Bundel 'Zingeving in werk'
 • Centrum voor Ethiek en Gezondheid - Het CEG is een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Het signaleert ontwikkelingen op het gebied van gezondheid die een plaats verdienen op de ethische agenda van de overheid.
 • e-forum m.b.t. jeugdzorgethiek - Forum voor betrokkenen binnen de jeugdzorg met focus op dialoog, uitwisseling van ideeën en praktijkvoorbeelden rond zingeving, drijfveren en ethiek in de jeugdzorg
 • Ethicas, ethiek in de zorgpraktijk - Informatie over ethiek in de dagelijkse zorgpraktijk, verschillende thema's en actuele onderwerpen.
 • Ethiektesten - Ontdek je eigen ethische gevoeligheid.
 • Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen - Het Expertisenetwerk wil ervoor zorgen dat aandacht voor levensvragen bij ouderen een natuurlijke en geïntegreerde dimensie van zorg en begeleiding wordt in de ouderenzorg en het welzijnswerk voor ouderen en daarmee bijdraagt aan de kwaliteit van leven van ouderen.
 • FCB Jeugdzorg - omschrijving toevoegen
 • Kenniscentrum sociale innovatie Lia van Doorn Lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening - artikel Moraliteit in de hulpverlening aan jonge moeders.
 • Kenniscentrum sociale innovatie Lia van Doorn Lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening - artikel Welzijnssector moet normen stelsel verder ontwikkelen Moresprudente
 • Landelijke Organisatie Cliëntenraden - LOC zet zich in voor cliënten en cliëntenraden van verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties en huurders van aanleunwoningen. Een site die zicht geeft op wat onder cliënten leeft.
 • Lindeboominstituut - Wetenschappelijk studiecentrum op christelijke grondslag voor ondersteuning bij ethische en levensbeschouwelijke vragen in de zorgverlening.
 • Met Waarden Helen - Uitgangspunt van het bureau is: Door waarden toe te voegen aan de zorg, kan de gezondheidszorg weer heel (compleet) worden.
 • Professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming - omschrijving toevoegen
 • Reliëf - Reliëf: christelijke vereniging van zorgaanbieders. Biedt instellingen trainingen en ondersteuning in o.a. ethiek.
 • Rubriek - Informatie over ethiek en in het bijzonder ethiek in onderwijs en opleidingen.
 • Toetstheater - Bemoeitoneel voor ethische vragen binnen de zorgsector.
 • V&VN - Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, de gezamenlijke beroepsorganisatie van verpleegkundigen en verzorgenden, voorheen de AVVV.
 • Verpleegkunde.pagina.nl - Overzicht van websites voor verpleegkundigen.
 • zininjeugdzorg.nl -  Informatiekanaal, prikbord voor initiatieven en een kalender voor evenementen op het terrein van reflectie in de jeugdzorg.
 • Zorgethiek.nu - In de zorgethiek wordt zorg in de eerste plaats opgevat als een relatie met een zorgontvanger. Dat heeft gevolgen voor hoe de zorg dan ingericht moet worden. Op deze site leest u er meer over en kunt u meepraten."