Inspraak in de (zorg)organisatie

foto web, inspraak - 840 bij 300

Uit een peiling van V&VN onder 17.000 zorgmedewerkers blijkt dat de overgrote meerderheid het gevoel heeft niet betrokken te worden bij het aanpakken van de tekorten in de zorg. Organisaties moeten veel meer dan nu het geval is, mét hun medewerkers in gesprek gaan. Aandacht hebben voor en luisteren naar medewerkers zijn de sleutels. Ledencollectief IZZ toonde wetenschappelijk aan, dat het de dialoog is die het verschil maakt in organisaties.

Inspraak organiseren

CNV Zorg en Welzijn en V&VN gaan, in samenwerking met Regioplus, werkgevers ondersteunen om het gesprek binnen de organisatie, tussen alle lagen, te voeren. Daar is nog een hoop winst te behalen. Veel medewerkers hebben ideeën bij wat goede oplossingen kunnen zijn. Ook formuleren zij vanuit hun ervaring relatief eenvoudig een antwoord op de vraag ‘hoe zij met plezier hun werk kunnen blijven doen’.  Wij willen betrokkenheid, medezeggenschap,  vertegenwoordiging en invloed van medewerkers in de Zorg organiseren. Op die manier kunnen zij actief deelnemen aan en invloed hebben op het reilen en zeilen van de eigen organisatie. Deze betrokkenheid moet zorgen voor het verbeteren van het werkklimaat en daardoor het behouden van medewerkers voor de Zorg.

CNV Academie

CNV Academie biedt een heel breed programma aan trainingen en ondersteuning voor OR-leden. CNV hecht veel waarde aan een goed functionerende OR. De OR adviseert en beslist mee bij belangrijke zaken. De OR bevordert op die manier een goed functionerende organisatie en draagt zorg voor het welzijn en belangen van alle medewerkers.

(Mede)zeggenschap voor jongeren

Het (Mede)zeggenschap voor jongeren is een kans om als jongere (t/m 35 jaar) te leren wat het inhoudt om binnen een zorginstelling je stem te kunnen laten horen. Het is een traject waarin jonge medewerkers enerzijds de belangrijkste skills en kennis over medezeggenschap wordt bijgebracht en anderzijds worden uitgedaagd om nieuwe vormen van medezeggenschap te ontwikkelen. Deze ideeën presenteren de jongeren aan hun eigen bestuurders en ondernemingsraden. Na de afloop van het MZ LAB gaan zij gezamenlijk aan de slag om de medezeggenschap verder te versterken.

Pressurecooker

CNV Jongeren heeft een methodiek ontwikkeld om medewerkers kort en krachtig mee te laten denken over een actueel medezeggenschaps- of personeelsvraagstuk: de MZLab Pressure Cooker. Hiermee kan de OR input verzamelen onder medewerkers én hen in contact brengen met medezeggenschap en de OR.

De methodiek kent succesvolle resultaten: alle uitkomsten van eerdere MZ Pressure Cookers zijn inmiddels al geïmplementeerd of er wordt mee geëxperimenteerd.

Deel jouw ideeën

Jij als zorgprofessional weet als geen ander hoe het werkt in de dagelijkse praktijk.

Heb je zelf ideeën? Deel ze met ons.

Volg CNV Zorg & Welzijn op facebook of Instagram en like onze posts over inspraak in de zorg (organisatie).

Neem contact met ons op

Bellen tijdens werkdagen van 08.00 – 18.00 uur.

Online chatten mogelijk op werkdagen tot 22.00 uur (chatknop onderin de webpagina).

 

Laatste nieuws

Wij zijn er voor jou!

  • Rechtsbijstand: werk en privé
  • Vraagbaak voor beroepsinhoudelijke vragen
  • Ondersteuning bij je loopbaan