Tips voor mantelzorgers

Maak mantelzorg bespreekbaar

 • Informeer je leidinggevende en collega’s over je situatie thuis. Uit onderzoek (Stichting Werk & Mantelzorg) blijkt dat 45% van de werkende mantelzorgers ervaart een hoge drempel om te delen. Maar je bent niet de enige. Je bent niet de enige die zorgtaken en werk combineert: 1 op de 5 werknemers doet dit. In de zorgsector zelfs 1 op de 4.
 • Kijk samen naar mogelijkheden
  Kijk met je leidinggevende naar de mogelijkheden om jouw werk en zorgtaken goed te combineren. Denk aan andere werktijden, overuren opsparen of thuiswerken. Mantelzorg is maatwerk, dus kom zelf ook met ideeën.

Vergoedingen voor mantelzorg

 • Persoonsgebonden budget (PGB)
  Een PGB is een bedrag waarmee je zelf jouw zorg kunt regelen. Er zijn 4 verschillende PGB's.
  Lees meer  het aanvragen van een bgp.
 • Zorgverzekering
  In veel aanvullende pakketten van zorgverzekeringen zijn vergoedingen voor mantelzorg opgenomen. Zo vind je vaak een vergoeding voor een mantelzorgmakelaar die je kan helpen bij regelzaken, financiën en het vinden van vervangende (mantel)zorg (respijtzorg) als je de zorg een tijdje niet zelf kunt uitvoeren. Welke vergoedingen in jouw situatie mogelijk zijn, is afhankelijk van jouw aanvullende verzekering. Neem hierover contact op met jouw zorgverzekering.

WMO-loket

 • De gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de WMO. Daarom kun je bij het WMO-loket van de gemeente terecht voor ondersteuning bij jouw mantelzorgtaak, bijvoorbeeld voor het organiseren van respijtzorg.

Verlofregelingen voor mantelzorgers

 • Als mantelzorger kun je gebruik maken van calamiteitenverlof en zorgverlof(kortdurend en langdurend). In steeds meer cao’s worden afspraken vastgelegd over de combinatie van werk en mantelzorg. Mantelzorg is maatwerk. Het is in het belang van zowel mantelzorger als werkgever dat er goede afspraken worden gemaakt.