Generatiebeleid

CNV Zorg & Welzijn zet zich in om afspraken te maken over generatiebeleid. Het doel van generatiebeleid is dat jongeren meer uren kunnen werken en oudere medewerkers vitaal blijven.

Dit levert twee voordelen op:
1) Er komen meer banen voor jongeren.
2) Medewerkers van 60 jaar en ouder kunnen door minder uren te werken op een gezonde manier hun pensioen te halen.

De randvoorwaarden voor generatiebeleid worden vaak per sector gemaakt. Daarna kunnen organisaties zelf binnen hun eigen organisatie een regeling maken voor generatiebeleid.

Meer informatie:

- Generatiebeleid in de sector ziekenhuizen
- Generatiebeleid bij zorgorganisatie Cosis