Ondersteuning campagne kandidaat OR-leden

CNV hecht veel waarde aan een goed functionerende OR. De OR adviseert en beslist mee bij belangrijke zaken. De OR bevordert op die manier een goed functionerende organisatie en draagt zorg voor het welzijn en belangen van alle medewerkers.

In de meeste organisaties en instellingen vinden om de twee tot vier jaar OR-verkiezingen plaats. CNV mag onder zijn leden ook kandidaat OR-leden afvaardigen en wil zijn kandidaten dan zo goed mogelijk ondersteunen. CNV wil in jouw OR voor en vooral met jou actief aan de slag!