Mantelzorg doe je sámen

Mantelzorg 840 bij 300px

Zorg jij langdurig en intensief (onbetaald) voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste, vriend of buur? Dan ben je mantelzorger.

Combineer je als mantelzorger je zorgtaken met een betaalde baan? Dan ben je niet de enige: één op de vijf werknemers doet dit, in de zorgsector zelfs één op de vier. De combinatie van werken en zorgtaken kan zwaar en lastig zijn. Om ervoor te zorgen dat je beide naast elkaar kunt blijven doen, is het belangrijk dat je een goede balans vindt. Veel mantelzorgers vinden helpen vanzelfsprekend, maar ook een zware last. Hoe ga je hiermee om?

Aandacht voor mantelzorg in de cao

Als mantelzorger kun je gebruik maken van calamiteitenverlof en zorgverlof (kortdurend en langdurend). CNV Zorg & Welzijn wil cao-afspraken maken die erop gericht zijn om mantelzorgers te ondersteunen. Dit is niet alleen in het belang van de mantelzorg, maar ook goed voor de werkgever. Zo worden in steeds meer cao’s specifieke afspraken vastgelegd over de combinatie van werk en mantelzorg. Kijk in jouw cao welke afspraken er zijn gemaakt.

Tips voor mantelzorgers

Handige tips over vergoedingen, verlof en het bespreekbaar maken van mantelzorg.

Volg CNV Zorg & Welzijn op facebook en like onze posts over de Dag van de Mantelzorg.

Zorgverzekeringen en mantelzorg

In veel aanvullende pakketten van zorgverzekeringen zijn vergoedingen voor mantelzorg opgenomen. Zo vind je vaak een vergoeding voor een mantelzorgmakelaar die je kan helpen bij regelzaken, financiën en het vinden van vervangende (mantel)zorg (respijtzorg) als je zelf de zorg een tijdje niet kunt uitvoeren. Soms zie je ook dat respijtzorg wordt vergoed uit de aan vullende verzekering. Word je ziek of ga je op vakantie, dan kun je bijvoorbeeld een aantal dagen per jaar (professionele) vervangende mantelzorg krijgen. Welke vergoedingen in jouw situatie mogelijk zijn, zijn afhankelijk van jouw aanvullende verzekering. Neem hierover contact op met jouw zorgverzekering.

 

Aandacht voor mantelzorg in de cao

CNV Zorg & Welzijn neemt bij cao-besprekingen altijd het belang van mantelzorgers mee.

Mooie voorbeelden zijn de cao GGZ, Ziekenhuizen, VVT en Gehandicaptenzorg.

Wil je meer informatie over mantelzorg?

Kijk eens op de volgende websites:

www.regelhulp.nl
Informatie over mantelzorg

www.mezzo.nl
Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg

www.werkenmantelzorg.nl
Deze stichting bied informatie en advies, maar ook concrete tools

www.wehelpen.nl
Een soort “marktplaats” voor vrijwilligers

Verder zijn er de regionale steunpunten die gratis steun geven en lotgenotencontact met andere mantelzorgers organiseren.