Wat kun je doen bij sociale onveiligheid op de werkvloer?

We weten dat grensoverschrijdend gedrag voorkomt. Maar wat kun je doen als je je onveilig voelt op de werkvloer door verbale of fysieke agressie? Veel. Op deze pagina vind je informatie, tips en links waar je terecht kunt met je melding. Want werken in de zorg kan en moet veiliger!

Kom op 12 september naar de thema-ochtend over sociale veiligheid voor handvatten, inspiratie en interessante workshops. Klik hier voor het programma.

Als jij en je collega’s te maken hebben met een sociaal onveilige situatie, dan kun je de ondernemingsraad daarbij betrekken. Onze vakbondsconsulenten helpen je hierbij, als je dat wilt. De ondernemingsraad stapt naar je werkgever om onveiligheid in de organisatie aan te pakken.

Extern bureau
Als dit niet lukt, kan CNV Zorg & Welzijn -al dan niet in samenwerking met de ondernemingsraad- helpen met bijvoorbeeld de inschakeling van een bureau en de medewerking van jouw werkgever hieraan. Ook kunnen we begeleiden bij de presentatie van de uitkomsten van het onderzoek aan je werkgever. Want in een organisatie waar medewerkers zich sociaal onveilig voelen, durven medewerkers niet voor hun mening uit te komen omdat zij bang zijn voor de negatieve gevolgen daarvan.

Kijk hieronder welke mogelijkheden jij en je collega’s hebben om invloed uit te oefenen. Deze informatie is mede mogelijk gemaakt door Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), een samenwerkingsverband van werkgevers en werknemers in de gehandicaptenzorg.  CNV Zorg & Welzijn staat je bij. Jij zorgt voor anderen, wij zorgen voor jou. En wil je dat wij je bij staan? Word lid!

Sociale onveiligheid

Wat valt daaronder?

 • Verbale agressie: schelden, schreeuwen, treiteren
 • Fysieke agressie: slaan, vastgrijpen
 • Psychische agressie: dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten
 • Seksuele agressie: nafluiten, opmerkingen maken, handtastelijkheden, ‘met de ogen uitkleden’
 • Discriminatie: in relatie tot geslacht, etnische achtergrond, handicap, seksuele voorkeur, leeftijd
 • Vandalisme
 • Criminaliteit

Wat kun je doen?

Voel je/voelen je collega’s zich sociaal onveilig op de werkvloer? Bespreek het met elkaar en/of met je leidinggevende. Ook kun je naar de ondernemingsraad stappen.

Voel je je niet veilig om het gesprek met collega’s en/of je leidinggevende aan te gaan? Dan zijn er nog veel meer opties. Je kunt de volgende personen benaderen in je organisatie, vaak kun je deze vinden via intranet:

 1. Vakbondsconsulent, kaderlid of vakbondsbestuurder CNV Zorg & Welzijn
 2. Teamleider, locatiemanager
 3. Afdeling Personeelszaken
 4. Vertrouwenspersoon of bedrijfsarts
 5. Aandachtsvelder Veiligheid of veiligheidscoach

Voel je je niet veilig om je gevoel van onveiligheid met deze personen te bespreken? Of heeft je melding niet geholpen? Dan kunnen wij je verder helpen. Neem contact met op met CNV Zorg & Welzijn. We horen graag van je of je klacht al bij de ondernemingsraad ligt. Schakel deze anders eerst in!

Wat kunnen we doen – of wat kun jij verder doen als de kwaliteit van zorg in het geding is (en je niet wordt gehoord)?

www.inspectieszw.nl/melden. Als je vindt dat je werkgever onvoldoende zijn best doet om een sociaal veilige werkplek te creëren voor jou en je collega’s, dan kun je een klacht indienen bij Inspectie SZW, een dienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over werkstress en psychosociale arbeidsbelasting.

huisvoorklokkenluiders.nl Is er sprake van een misstand? Een werkgerelateerd misstand is een ernstige situatie die meerdere mensen treft. Voor advies over het melden van een misstand kun je terecht bij het huis voor klokkenluiders.

www.igz.nl. Het is mogelijk om een anonieme melding te maken bij de Inspectie voor de gezondheidszorg. De inspectie onderzoekt een anonieme melding als deze wijst op een mogelijk groot gevaar voor de veiligheid van patiënten, cliënten of van de zorg.

Er wordt door CNV Zorg & Welzijn, andere werknemersorganisaties en werkgevers al veel ondernomen om sociale onveiligheid in zorg en welzijn tegen te gaan. Zo moet je denken aan:

 • De RI&E
  Deze term ben je misschien al eens tegen gekomen, de Risico Inventarisatie en Evaluatie. Je werkgever is wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkplek. In een RI&E brengt je werkgever de risico’s voor onder andere werkdruk, discriminatie, pesten, (psychisch) geweld en (seksuele) intimidatie in kaart. Een onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak waarin de werkgever maatregelen omschrijft om de risico’s te voorkomen of te beperken. Indien deze RI&E hierin niet voorziet, kan je dit opnemen met de ondernemingsraad. Zij kunnen het bestuur aanspreken op het ontbreken hiervan, maar ook controleren op de naleving van de RI&E.

 • De Aandachtvelder veiligheid of veiligheidscoach
  Deze medewerkers staan heel dicht bij de werkvloer en hebben de (extra) taak heeft om onveilige situaties te signaleren, te bespreken en het onderwerp op de agenda te houden. Ze zijn het aanspreekpunt voor collega’s. Dit kan een teamleider of veiligheidscoach zijn, maar ook een collega met dit aandachtsveld.

 • De arbocatalogus
  In een arbocatalogus beschrijven werknemers en werkgevers op eigen initiatief hoe ze voldoen aan voorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken. Want de Arbowet schrijft niet voor hoe deze moet worden nageleefd, maar laat dat aan de organisaties zelf over. Dit is beschreven in een arbocatalogus. Een arbocatalogus heeft als vast onderdeel gezond en veilig werken. Kijk in de voor jouw organisatie betreffende catalogus om te zien waar jouw organisatie minimaal aan moet voldoen.Ga naar www.betermetarbo.nl/ als je in een ziekenhuis werkt.
  Ga naar www.arbocatalogusggz.nl/ als je in de ggz werkt.
  Ga naar www.arbocatalogusvvt.nl/ als je in een verpleeg- of verzorgingshuis of in de thuiszorg werkt.
  Ga naar www.arbocatalogusgehandicaptenzorg.nl en www.veiligplusaanpak.nl/als je in de gehandicaptenzorg werkt.