OR en actualiteiten

De wereld van de medezeggenschap is volop in beweging. Naast ontwikkelingen in ‘hoe’ medezeggenschap vorm moet krijgen, veranderen ook telkens wetten en regels, die het werk van de OR beïnvloeden. Zo zijn tussen de zomer van 2016 en de zomer van 2017 zowel de WOR als de Arbowet gewijzigd en is de Wet Huis van de Klokkenluiders ingevoerd. Al deze wijzigingen hebben effect op het werk van de OR.

We staan stil bij deze wetswijzigingen en natuurlijk ook bij de wetswijzigingen die op het moment van de training nog niet aangenomen zijn, maar die wel gepland zijn. Ook kijken we naar ontwikkelingen in de zeggenschap in organisaties en welke invloed die ontwikkelingen hebben op de medezeggenschap. Tot slot staan we stil bij hoe je effectief en efficiënt medezeggenschap kunt vormgeven en is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen.

Het definitieve overzicht van de thema’s volgt vlak voor de bijeenkomst; het gaat immers om actualiteiten!

Voor wie?
Voor OR-leden in de sectoren Overheid, Publieke Diensten, Zorg & Welzijn en Onderwijs.

Waar en wanneer?
Nader te bepalen

Kosten
€ 50,- voor leden van CNV en € 90,- voor niet-leden.

 

Meer informatie over de training OR en actualiteiten

Wil je meer informatie over deze training of heb je vragen? Bel met (030) 751 1785.