Workshop valkuilen van zelfsturende teams

Steeds meer teams gaan werken als zelfsturende teams. Er is geen echte teamleider meer, en teamleden zijn zelf verantwoordelijk voor een heel aantal zaken. Dit heeft veel voordelen, maar het leidt soms ook tot spanningen of problemen.

In deze workshop staan we stil bij veel voorkomende valkuilen en oorzaken van meningsverschillen in teams. We laten deelnemers reflecteren op het functioneren van hun eigen team. Hoe loopt het? Dit leidt allereerst tot inzichten dat het niet specifiek aan hun team ligt, of aan een lastig teamlid, maar dat alle teams hier mee worstelen

Daarnaast gaan we in op een aantal tips om meningsverschillen niet tot conflicten te laten uitgroeien. En om de valkuilen te omzeilen, en er niet in te vallen. Ook staan we stil bij het belang van met elkaar hierover in gesprek gaan, en geven we een kleine gesprekshandleiding voor teams mee. Het is ook mogelijk om in de workshop te oefenen met het geven en ontvangen van feedback, als dit is gewenst.

Deze workshop kan uitstekend met het eigen team worden gedaan, waarbij het ook meteen een kans is om dingen met elkaar te bespreken. Het is ook mogelijk om mensen uit verschillende teams in de workshop te hebben, waardoor ze met elkaar in gesprek kunnen, en het geleerde daarna meenemen naar hun eigen team. We stemmen de inhoud van deze workshop altijd af in overleg met de aanvrager.

Doelgroep: Teams of teamleden uit zorgteams, coaches van zorgteams.

Duur: 2 tot 2,5 uur

Aantal mensen: bijvoorbeeld 1 zorgteam, of juist verschillende mensen uit een grotere organisatie of diverse organisaties. Maximaal 15-18 deelnemers.

Praktische informatie workshop valkuilen van zelfsturende teams

De bijeenkomst wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt daar het programma op af.

Meer informatie?

Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.