Kinderopvang

Ik heb geen SPW diploma, kan ik dan toch nog werken in een kinderopvang?

In sommige gevallen is dat mogelijk. Dit gaat dan via een EVC-traject. EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Hiermee kan in kaart worden gebracht of je huidige kennis en vaardigheden voldoende zijn om je als pedagogische medewerker aan te nemen. Bezit je nog niet voldoende vaardigheden om aan de slag te gaan als pedagogisch medewerker dan kan je altijd nog worden aangenomen in de functie van pedagogisch medewerker in ontwikkeling of pedagogisch medewerker in opleiding. Meer informatie vind je op de volgende link: http://evcportfolio.nl/evcportfolio/fcb_2010

Welke eisen worden gesteld aan een pedagogisch medewerker in ontwikkeling?

Je moet aan de volgende eisen voldoen:
– je hebt een diploma op minimaal MBO-3-niveau
– of je hebt relevante werkervaring en een (buitenlands) diploma waarvan nog niet bekend is of de kwaliteit gelijk is aan de kwalificatie-eis voor de functie van pedagogisch medewerker.
– bovendien moet de uitkomst van de ontwikkelscan of het opgestelde ontwikkelplan uitwijzen dat instroom als pedagogisch medewerker in ontwikkeling verantwoord is.

 

Mag ik als stagiaire alleen voor de groep staan?

Als stagiair mag je af en toe alleen werken op de groep. Dit kan met je leerproces te maken hebben, kijken hoe zelfstandig je kan functioneren en of je verantwoordelijkheid kunt nemen. Je bent dan dus geen stagiair, maar een werknemer. Dit mag alleen incidenteel gebeuren bijvoorbeeld bij kortdurende ziektevervanging of tijdens schoolvakanties. Tijdens de uren dat je als werknemer wordt ingezet, krijg je hetzelfde salaris als een BBL-student. Je salaris is dan afhankelijk van het leerjaar waarin je zit.

 

Hoe vaak mag ik op de groep werken als BBL-student?

Dat is verschillend; het ligt eraan in welk leerjaar je zit. In het eerste en tweede leerjaar loopt je inzetbaarheid op van 0 tot 100 procent. Dit is niet willekeurig, maar wordt vastgesteld op advies van je opleidings- en praktijkbegeleider. Het mag dan ook niet willekeurig ingezet worden, maar moet afgestemd zijn op wat je aan kunt en wat passend is in het leerproces waarin je zit. Dus iedere verandering hierin wordt afgestemd met advies van je opleidings- en praktijkbegeleider.

 

Ik loop stage in een kinderdagverblijf in het kader van mijn BOL-opleiding. Heb ik recht op een stagevergoeding?

Ja. Als BOL-stagiaire heb je recht op een stagevergoeding van 40 euro per dag met een maximum van 160 euro per maand. Ook stagiaires die stage lopen in het kader van hun HBO-opleiding hebben recht op deze vergoeding.

 

Welke mogelijkheden zijn er om door te groeien als pedagogisch medewerker bij de kinderopvang?

Het is mogelijk om samen met je werkgever een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) op te stellen. Zo’n POP is een ‘ontwikkelingscontract’ tussen jou en de werkgever om je kansen te bieden je verder te ontwikkelen. Hierin kun je aangeven welke doelen je voor ogen hebt om jezelf te ontwikkelen. Deze doelen kunnen voor de korte termijn zijn, maar ook kan je doelen voor een langere termijn bespreken. Hierin kun je je carrièrewensen voor de toekomst aangeven. Samen met werkgever kun je een scholingstraject opstellen, waarin je je kennis en vaardigheden vergroot om je doel te bereiken. In de CAO is afgesproken dat er binnen de kinderopvang meer mogelijkheden komen om door te groeien. Daarom zijn er naast de bestaande functies in schaal 6 nieuwe functies (pedagogisch medewerker) in schaal 7 en 8 gecreëerd zoals pedagogisch specialist en kwaliteitsmedewerker.

 

Er is nog geen vorm van medezeggenschap. Kunnen wij als kinderdagverblijf een OR oprichten?

Normaal gesproken is een OR bij 50 medewerkers of meer verplicht. In de sector kinderopvang is voor kleinere bedrijven afgesproken dat tussen 1- en 50 medewerkers verplicht een personeelsvertegenwoordiging in te stellen.

 

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}