Pensioen

Wat is pensioen?

Pensioen is eigenlijk ‘ uitgesteld loon ’. Je spaart maandelijks (periodiek) een bedrag om op een later moment een pensioenuitkering te ontvangen.

Krijg ik ook pensioen en wat moet ik doen als ik geen pensioen opbouw?

Als je in de sector Zorg en Welzijn werkt, ben je in principe deelnemer aan het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PFZW). Dat moet uitdrukkelijk in je arbeidsovereenkomst staan. In de sector overheid en onderwijs val je onder het pensioenfonds ABP. Voor de overige sectoren zijn ook kleinere (eigen) pensioenfondsen.

Waarom aansluiting bij een pensioenfonds en welke rol heeft CVN Connectief?

Een pensioenfonds belegt de ontvangen bijdragen (premies) om later aan de individuele pensioenverplichting te voldoen en periodiek een bedrag aan de deelnemer te betalen. Hoe groter het kapitaal van het fonds hoe beter het geld kan worden belegd. Als individu kun je natuurlijk ook sparen voor later, maar loopt meer risico dan als deelnemer van een fonds waar meer dan 300.000 mensen aan deelnemen. Alle pensionfonds dienen zich te houden aan de Pensioenwet. De Pensioenkamer en de Nederlandsche Bank (DNB) zijn het toezichthoudende instanties. 

CNV Connectief is een van de organisaties die op het niveau van het bestuur van het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (vroeger: PGGM) meepraat en meebeslist. Zij kijkt altijd naar het belang van de werknemers. Ook bij het ABP zit CNV Connectief in het bestuur en zitten leden namens CNV Connectief in de deelnemersraad.

Hoe blijf ik op de hoogte?

Je ontvangt elk jaar een zgn. Uniform Pensioen Overzicht (UPO) waarop de aanspraken staan. Ook kun je op de site van het fonds een account aanmaken en zo zien wat er in je pensioenland gebeurt. Het fonds stuurt ook digitale nieuwsbrieven.

Op de site kun je ook lezen wat je in voorkomende gevallen (pensioen, ziekte, overlijden) wel en niet moet doen.

Ik heb in het verleden in verschillende sectoren gewerkt. Over drie maanden ga ik met pensioen. Krijg ik van al die dienstverbanden afzonderlijk pensioen?

Als je van werk wisselt, kun je onder bepaalde voorwaarden het opgebouwde pensioen overdragen aan het pensioenfonds van de nieuwe werkgever (dit heet: waardeoverdracht). Als je dat niet hebt gedaan krijg je van ieder pensioenfonds afzonderlijk het daar opgebouwde pensioen uitgekeerd. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je je opgebouwde pensioen van al je werkgevers overzichtelijk bij elkaar vinden.

 

Wat is pensioenbreuk?

Als gevolg van het wisselen van werkgever of pensioenfonds kan er een tekort ontstaan in de opbouw van pensioen. Dat heet dan een pensioenbreuk. Afhankelijk van het pensioenfonds kan dit zgn. ‘ pensioengat ’ worden gerepareerd. Neem in elk geval dan contact op met het fonds alvorens een besluit te nemen.

 

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}