Conflict

Ik heb een conflict op mijn werk met mijn werkgever en heb hulp nodig. Ik durf echter geen contact op te nemen met de vakbond omdat ik niet wil dat mijn baas dat weet. Wat kan ik doen?

Je kunt altijd CNV om raad vragen. CNV zal nooit zonder jouw medeweten contact opnemen met je werkgever. Als je laat weten dat je dat niet wenst, dan zal CNV alleen adviezen geven. Uiteindelijk bepaal je zelf wat je met deze adviezen doet.

 

Wat kan de vakbond doen?

Als lid van de bond heb je recht op advies en bijstand. Neem in een voorkomend geval contact op met CNV INFO. Na doorverwijzing wordt het dossier doorgestuurd naar de afdeling IBB. Jouw juridisch adviseur zal met jouw nagaan welke mogelijkheden er zijn om een conflict op te lossen.

Primair is het zaak in overleg met de werkgever te treden om te kijken wat er aan de hand is. Soms is mediation een goede optie; onder leiding van een derde wordt dan naar een oplossing gezocht. Het voeren van een rechtszaak is mogelijk, maar vaak niet wenselijk.

Wat gebeurt er als jouw zaak aan de rechter wordt voorgelegd?

De juridisch adviseur die jouw zaak behartigt, toetst de haalbaarheid van een gerechtelijke procedure. Indien een procedure wordt gestart treedt de juridisch adviseur op als jouw raadsman/raadsvrouw en staat deze je bij als de zaak door de rechter wordt behandeld.

 

Wat moet ik dan betalen?

Als je lid bent van de bond heb je recht op bijstand zonder dat je nog kosten moet betalen. Dit is anders als je met een probleem lid bent geworden. In dat geval maakt de adviseur afspraken over betaling van een bijdrage in de kosten. Raadpleeg dan onze voorwaarden.

 


 

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}