Staking

Ik wil gaan staken. Krijg ik als lid van CNV Connectief nu een uitkering?

Als je staakt, verricht je geen werk en heb geen recht op loon. Als CNV-lid kun je dan aanspraak maken op een stakingsuitkering, maar alleen als CNV Connectief officieel meedoet aan de staking en die langer dan vier uur duurt.

 

Wat is een staking?

Een staking is het collectief neerleggen van het werk. Als werknemer ben je verplicht tegen het betalen van loon arbeid te verrichten. Doe je dit niet dan kan de werkgever de loonbetaling stoppen.

Een staking heeft tot doel werkgevers of derden tot een bepaald handelen of nalaten te bewegen. Zodra de beoogde doelen zijn bereikt, worden de werkzaamheden hervat. CNV Connectief is terughoudend met het meedoen aan een staking. CAO-conflicten dienen bij voorkeur aan de onderhandelingstafel te worden opgelost. Je mag er echter van uit gaan dat als CNV Connectief staakt, dit een uiterste middel is.

 

Wanneer heb je in geval van staking geen recht op ontslagbescherming?

Als je niet bent aangesloten bij een vakbond is er geen ontslagbescherming. Dit geldt ook voor een wilde staking, omdat deze niet is georganiseerd door een erkende vakbond. Je bent dus niet automatisch beschermd.

 

Wanneer is een staking onrechtmatig?

Een staking kan onrechtmatig zijn als de mogelijkheden tot overleg nog niet zijn uitgeput, de staking onzorgvuldig is of als de staking tijdens de looptijd van een CAO is. Het is aan de rechter om hierover een oordeel te geven. Werkgevers kunnen door middel van een kort geding een rechterlijk oordeel vragen. Indien de rechter een actie onrechtmatig oordeelt, wordt de staking afgeblazen.

 

Moet ik mijn werkgever vertellen dat ik meedoe aan een staking van CNV Connectief?

De werkgever dient tijdig op de hoogte gesteld te worden van een voornemen tot staking. Hij moet namelijk in staat worden gesteld om noodzakelijke maatregelen te treffen. CNV Connectief brengt je werkgever door middel van een aanzegging tijdig op de hoogte dat en waar er gestaakt gaat worden.

Mijn leidinggevende verbiedt werknemers om te gaan staken. Mag dat?

Als de staking door CNV Connectief is georganiseerd, heb je het recht te staken. De werkgever mag dit dus niet verbieden! Neem dan direct contact op met CNV Connectief.

 

Krijg ik mijn salaris doorbetaald tijdens een staking?

Als je als werknemer deelneemt aan een staking en dus niet werkt, kan je werkgever het loon voor de periode inhouden. De hoofdregel van het Burgerlijke Wetboek is: geen arbeid, geen loon. Het gebeurt vaak dat het salaris tijdens een staking ingehouden wordt. Als de staking (mede) door CNV is uitgeroepen, kom je in aanmerking voor een stakingsuitkering mits het loon daadwerkelijk verlaagd is door de staking.

 

Wat kan mijn werkgever ondernemen als ik toch blijf doorstaken, terwijl de rechter het verboden heeft?

Als de staking onrechtmatig is verklaard door de rechter en je blijft toch doorstaken, dan handel je onrechtmatig of pleegt wanprestatie, omdat je de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet na komt. Een werkgever zou een aantal dingen kunnen doen: geen loon betalen; een disciplinaire maatregel nemen; de werknemer dwingen te werken desnoods via de rechter; als uiterste middel kan ontslag op staande voet volgen.

Het is en blijft van belang om in een dergelijke situaties het advies van de vakbond op te volgen om te gaan werken. Je voorkomt een hoop problemen en is dit dan wel de moeite waard?

 

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}